Find din timeplan på studieportalen

Studieinformation

Timeplanerne findes ikke længere i Campusnet. Fremover ligger de kun her på studieportalen.

29.08.2012 | Mette Gebauer Johannsen

Foto: Colourbox

Tidligere har timeplanerne ligget på Campusnet. Men fremover skal studerende i sprog og erhvervskommunikation og erhvervsøkonomi holde sig orienteret på deres studieportaler, hvor alle oplysninger om undervisningen ligger.

Hvad så med Campusnet?
Årsagen til, at timeplanerne ikke længere ligger i Campusnet, er et resultat af sammenlægningen af ASB og det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet. Med den nye organisation har der været behov for at ensrette planlægningen af undervisningen, og det er derfor blevet besluttet at lægge alle timeplaner på studieportalerne.

Campusnet er dog stadig en vigtig del af undervisningen på de tidligere ASB-uddannelser. Det er fortsat hér kommunikationen mellem studerende og undervisere foregår uden for undervisningslokalet. Og det er også via Campusnet, at der kommer vigtige beskeder fra Studieadministrationen og andre administrative enheder.

Ændringer i Campusnet
Med flytningen af timeplanerne fra Campusnet til studieportalen er der sket følgende ændringer:

  • Kalenderfunktionen (incl. app’en) er fjernet: Der udarbejdes i stedet personlige timeplaner for alle studerende, som er tilgængelig via studieportalen.
  • ’Aflysning’ er fjernet: Fremover der komme besked om aflysninger i en meddelelse sendt via Campusnet fra underviseren.
  • Webroombooking er fjernet: Det er dog fortsat muligt at booke lokaler i samme døgn, som man har brug for lokalet. Det skal i stedet gøres via siden Lokalebooking på studieportalen.

Årsagen til, at kalender- og aflysningsfunktionen er fjernet i Campusnet, er en række it-mæssige udfordringer. Fra forårssemesteret 2013 vil funktionen iCal dog blive genoprettet. ICal gør det muligt at overføre informationerne fra timeplanerne til fx Outlook og telefon.

Hold øje med dit skema hver uge!
Studerende skal være opmærksomme på at tjekke deres skemaer hver uge for at holde sig orienteret om eventuelle ændringer i undervisningen. Man kan ikke være sikker på, at undervisningen i et bestemt fag foregår i det samme lokale hver uge. Lokalerne kan skifte, og det kan den geografiske placering også. Men udgangspunktet er, at man forsøger at placere undervisningen i de samme lokaler eller tæt på.

Studerende