Flytning af undervisning på grund af støj

Studieinformation

Flere studerende har klaget over støj i R-bygningen på grund af ombygning. Undervisningen vil derfor blive flyttet midlertidigt.

28.02.2013 | Camilla Ransborg Kirkegaard

R-bygningen på Fuglesangs Allé er i øjeblikket under ombygning. Det medfører en del støjgener, som desværre har vist sig at være problematiske i forhold til undervisningen.

 

Ombygningsprojektet er blevet udvidet i forhold til den oprindelige plan, og det har derfor ikke været muligt at holde tidsplanen.

 

Flere studerende har klaget over støjen, og dekan Svend Hylleberg har derfor besluttet at flytte al undervisning i R-bygningen i ugerne 9-14.

 

Da der desværre ikke er mange ledige lokaler på Fuglesangs Allé, vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt at flytte undervisningen til andre adresser eller lægge den i ydertimerne.

 

Se lokaleændringer i din timeplan

De berørte studerende vil kunne se lokaleændringerne i deres timeplan – bortset fra undervisningen i uge 14, som vil blive fastlagt inden længe.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til placeringen af din undervisning, er du velkommen til at kontakte Planlægningskontoret (dwr@asb.dk).

Studerende