Giv dit bidrag til ASBs udvikling

17.12.2009 | sannera

 


At bruge dyrebar tid i en travl hverdag på at sætte evaluerende krydser på et A4-ark er ikke altid lige belejligt. Ikke desto mindre har ASB løbende brug for din hjælp til at evaluere undervisningen, da det er et vigtigt udviklingsværktøj i bestræbelserne på at øge kvaliteten af både undervisning og studiemiljø.

Hvert semester udvælger studieledere, studienævn og institutter i samarbejde med prodekanen for uddannelse en række fag til evaluering. Fagene bliver evalueret på baggrund af et spørgeskema, som de studerende får tid til at udfylde i forbindelse med undervisningen.

Hvorfor evaluere?
Med et fokus på dine forudsætninger, undervisningens rammer, mål og indhold samt dit udbytte af selve læreprocessen er det spørgeskemaets formål at bidrage til udviklingen af vigtige områder som undervisning, studieretninger, studiemiljø og medarbejdere.

Derfor er dine anonyme svar og kommentarer afgørende for, at ASB løbende kan udvikle sig på et kvalificeret grundlag.

Hvad sker der med mine svar?
Resultaterne af din og holdets evaluering vil ikke blive henlagt i gemmerne - tværtimod. Såfremt der er tid til det inden afslutningen af undervisningsforløbet, er din underviser faktisk forpligtet til at diskutere resultaterne på klassen, og du og dine medstuderende får også adgang til en opsummering af holdets besvarelser på CampusNet. Dette gælder dog ikke dine personlige kommentarer på skemaet.

I forlængelse af de studerendes evaluering følger institutlederne i samarbejde med medarbejdere og fagansvarlige op på gode og dårlige besvarelser og foretager en samlet vurdering af evalueringernes kvalitet. Efter hver eneste evalueringsrunde kan du desuden finde en opsummering af resultaterne.

Tidligere har evalueringen været webbaseret, men på grund af for lave svarprocenter blev den papirbaserede metode genindført. I forbindelse med strategien "IT i alting" arbejder ASB på atter at gennemføre en mere effektiv evaluering på nettet.

Evalueringsgruppen, som består af prodekan for uddannelse Peder Østergaard samt repræsentanter for IKT og Ledelsessekretariatet, tager meget gerne imod dine kommentarer til evalueringen på eval@asb.dk.

Du kan finde yderligere info om undervisningsevalueringen under Studieinfo.

Efterårets evalueringsrunde er netop afsluttet, og resultatrapporter er sendt ud til prodekan for uddannelse Peder Østergaard, alle studieledere og institutledere. De går nu går i gang med at følge op på evalueringerne.

Studerende