Hvilke oplevelser har du haft som studerende med et handicap?

Studieinformation

1. års studerende på en videregående uddannelse søges til et interview om erfaringer med at studere og hvilke oplevelser og barrierer, der i den forbindelse kan være.

27.09.2012 | Didde Trolle Pedersen

At have et handicap er en bred betegnelse og dækker derfor over mange ting. Det kan være alt fra bevægelseshandicap, til kommunikationshandicap som fx hørehandicap, synshandicap og ordblindhed, til psykiske handicap som fx ADHD, depressioner og autismespektrumsforstyrrelser til fysiske sygdomme som fx gigt og diabetes.

Den indsamlede viden vil medvirke i projektet ”Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne”, som er et 4-årigt projekt ’Sammenslutningen af Unge Med Handicap’ står bag.

Læs mere om projektet på www.hpu.nu

 

Kontakt:
Daniel Sonntag, projektmedarbejder
Telefon: + 45 36 38 85 22
daniel@sumh.dk

Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Association of Youth with Disabilities
Kløverprisvej 10B / 2650 Hvidovre / Tlf: +45 36 38 85 55
sumh@sumh.dk / www.sumh.dk

 

 

Studerende