Speciale skaber begejstring blandt praktikere

Studieinformation

11.01.2007

To studerende fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet har sat emnet sponsering i et nyt perspektiv. Det har vakt begejstring hos flere praktikere, udsigt til medieomtale og måske en bog om emnet.

 tomas_olesen
 thomas_jensen

Tomas Olesen og Thomas Jensen, kandidater i Virksomhedskommunikation på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, har med deres speciale skabt en helt ny tilgang til sponsering. Det har vakt interesse blandt praktikere og udsigt til omtale i Børsen.

  Tilfredse samarbejdspartnere
Siemens og Det Kongelige Bibliotek har fungeret som cases i specialet. De har begge været ovenud tilfredse med resultatet, der har givet dem nye muligheder inden for sponsering.

- Afhandlingen har gjort os meget klogere på alle områder inden for sponsering. Der er lavet nogle meget klare analyser, som vi absolut vil bruge i samarbejdet med sponsorpartnere, og når vi skal finde nye sponsorer, siger Annette Faaborg, sponsoransvarlig ved Det Kongelige Bibliotek.

John Finnich Pedersen, kommunikationsdirektør ved Siemens, er enig.

- Vi er meget begejstret for resultatet, og vi vil helt sikkert forsøge at implementere Tomas og Thomas' anbefalinger, siger John Finnich Pedersen.     

Desuden har Kim Klastrup, direktør for Corporate Branding ved Grundfos, og Tom Pedersen, kommunikationsrådgiver ved PR-bureauet Firstline, læst specialeafhandlingen og været meget positive.

- Tom Pedersen har opfordret os til at gøre noget mere ved vores speciale. I første omgang drejer det sig om noget omtale i medierne. Blandt andet vil Børsen sandsynligvis gerne skrive om vores nye tilgang, fortæller Thomas Jensen

Ny model for sponsering
Specialeafhandlingen opstiller en model for arbejdet med alle faser i sponseringsprocessen fra indledende overvejelser til evaluering. Det nye er, at tilgangen i første omgang tager udgangspunkt i en corporate communication model, men under de forskellige faser inddrages klassisk sponseringsteori i kombination med værktøjer fra oplevelsesøkonomien. 

- Sponsorater skal baseres på organisationens overordnede strategi. Sponsorater kan sætte handling bag organisationens 'værdi-ord' og integrere oplevelser i arbejdet med corporate communication. Et eksempel er Siemens, der ved at sponsere Det Kongelige Bibliotek kan invitere deres kunder til klassisk koncert i Den Sorte Diamant og på den måde give kunderne en oplevelse, siger Tomas Olesen og fortsætter:

- Litteraturen og virksomheder fokuserer næsten udelukkende på virksomhedernes optimering af arbejdet med sponsering. Vores udgangspunkt er, at et vellykket sponsorat kræver to aktive parter med forskellige, men forenelige målsætninger. Vi har derfor også lavet en ny model for sponsering, der kan anvendes af begge parter.

Næste skridt – ny bog
De seneste danske udgivelser om sponsering er fra begyndelsen af 1990. Med Thomas Olesen og Thomas Jensens nye specialeafhandling bliver sponseringsfeltet ført ind i det 21. århundrede. En ny bog om sponsering er derfor på tale.

- Næste skridt for os er sandsynligvis at skrive en bog om emnet, fordi den 'moderne' bog om sponsering mangler – og fordi vi føler, vi kan bidrage til feltet, siger Thomas Jensen.

Thomas Jensen arbejder nu som journalist hos INDEX:. Tomas Olesen er partner i kommunikationsbureauet Communicaiders og underviser fra 1.februar i kommunikation på Handelshøjskolen i Århus. 

Yderligere information
Tomas Olesen
Mail: to@communicaiders.dk

Thomas Jensen
Mail: tj@indexaward.dk