Vil du være MENTOR og samtidig booste dit CV?

Vi søger 30 frivillige 6.-, 8.-, eller 10. semesterstuderende til mentorprojekt i forårssemestret 2015.

06.11.2014 | Majbritt Nielsen

Hvad er en mentor?

En mentor er en ældre studerende, der rådgiver studerende på 2. semester om livet som studerende og hjælper dem godt i gang med den nye hverdag.

Jobbet som mentor er ulønnet og baseres på din lyst til at hjælpe yngre studerende. Du får tilknyttet op til tre mentees og skal mødes med dem enkeltvis i en halv – en hel time ca. hver tredje uge fra februar til maj 2015.

Din rolle som mentor bliver at rådgive, støtte og udfordre ved at dele ud af din erfaring og viden som ældre studerende. Du bidrager således aktivt til at skabe et positivt og godt studiemiljø, der er med til fastholde nye studerende.

 

Hvordan bliver jeg rustet til mentorrollen?

Inden du starter som mentor, vil du gennemgå en uddannelse, der styrker dit udgangspunkt for at varetage mentorrollen. Uddannelsen fokuserer på mentorrollen og relationen mellem mentor og mentee, og du bliver introduceret til samtaleteknikker og -øvelser.

Uddannelsen vil foregå over to aftener i starten af februar 2015. Samtidig vil der i perioden fra marts til maj vil blive afholdt to aftenmøder, hvor du vil få information om relevante temaer, mens der også vil være tid til erfaringsudveksling.

Som tak for din indsats får du et gratis mentoruddannelsesforløb, let forplejning samt et mentorcertifikat, som vil pynte på dit CV.

 

Hvem kan blive mentor?

Alle studerende på uddannelserne ved Institut for Erhvervskommunikation på minimum 5. semester kan blive mentorer. For at kunne hjælpe dine mentees er det vigtigt, at du har været studerende i en længere periode, således at du kan bruge din viden og erfaring i din vejledning.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om mentorprojektet her: studerende.au.dk/bcom-mentor

 

Hvordan søger jeg?

Send os en motiveret ansøgning på maks. en halv side, som fortæller, hvem du er og om din motivation for at blive mentor. Ansøgningen skal ligeledes indeholde generelle kontaktinformationer om dig, såsom alder, semester, uddannelsesretning, etc.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Studievejledningen for erhvervskommunikation og erhvervssprog via email: studier.bss@au.dk eller telefon: 87 16 43 32.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Studievejledningen ved erhvervskommunikation og erhvervssprog

 

Studerende