Akademisk skrivning for virksomhedskommunikation

Ressourcer til opgaveskrivning

Materialet på denne side skal opfattes som generelle råd. Husk at undersøge kravene i studieordningen og fagets retningslinjer samt at tale med din underviser/vejleder. 

Vil du: 

 • lære mere om at skrive opgaver på erhvervskommunikation? Læs Net>værk 
 • blive bedre til at skrive bundne opgaver? Læs Bundne opgaver
 • komme i gang med at arbejde på dit BA-projekt eller dit speciale her og nu? Prøv Scribo 
 • have idéer til hvordan du kan disponere din tid ved skriftlige eksamener? Læs kap. 7 i Bundne opgaver 
 • i gang med nogle overskuelige skriveaktiviteter, der kan føre dig nærmere en færdig opgave? Prøv nogle af aktiviteterne fra Den gode opgave
 • undgå at gå i stå med din skrivning? Prøv en interaktiv øvelse fra Studiemetroen 
 • forbedre dit akademiske sprog? Prøv en Sprogtest 
 • blive bedre til at argumentere i opgaver? Læs Akademisk argumentation 
 • blive bedre til at håndtere information, når du skriver opgave? Læs Personligt knowledge management: Fra information til viden via læring 

Net>værk: Introduktion til international erhvervskommunikation

Net>værk: Introduktion til international erhvervskommunikation

Frandsen, F., Halkier, H. & Johansen, W. , Systime, 2002

Net>værk er en grundbog til bacheloruddannelserne i international erhvervskommunikation på de danske handelshøjskoler og universiteter. Bogen giver en første introduktion til centrale begreber, modeller og teorier inden for fem områder, som alle, der studerer international erhvervskommunikation, bør have kendskab til, nemlig sprog, kommunikation, kultur, samfund og organisationernes tekstproduktion. Derudover giver bogen en indføring i studieteknik samt udarbejdelse af skriftlige rapporter

Net>værk har til formål at give et overblik og skabe en fælles referenceramme, der kan danne udgangspunkt for et aktivt og selvstændigt arbejde med de enkelte fag og områder og sikre det størst mulige udbytte under studiet.

Bundne opgaver - hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser

Bundne opgaver - hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser

Skov, S., Samfundslitteratur, 2008

Bogen fokuserer på, hvordan man skriver en god opgave med givet problemformulering, og er dermed særlig relevant for studerende på 1.- 5. semester. På 70 sider gives en overskuelig indføring i, hvordan man aflæser en problemformulering og strukturerer sin opgavebesvarelse bedst muligt. Derudover gennemgås akademisk sprog og metakommunikation, og der gives gode råd til skriveprocessen. 

Bogen indeholder mange kommenterede eksempler fra bundne opgaver fra forskellige universitetsuddannelser.   

Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser

Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser

Rienecker, L. & Jørgensen, P. S., Samfundslitteratur, 2012

Denne håndbog er udformet som en aktivitetsbog og er fortrinsvis rettet mod studerende, der selvstændigt skal udarbejde en problemformulering i forbindelse med en opgave. Dog omhandler kap. 2 (12 sider) ugeopgaver og bundne opgaver. Bogen indeholder kapitler om hvordan man finder frem til en problemformulering, søger litteratur og bruger kilder, strukturer en opgave, argumenterer og skriver klart, samt skriveprocessen. Bogen indeholder mange eksempler fra universitetsopgaver afleveret på forskellige universitetsuddannelser.

På forlagets hjemmeside kan bogens aktivitetsskemaer gratis downloades som pfd/word-dokument. Fx findes et skema, der kan bruges til at planlægge hele opgaveskrivningsprocessen (s. 12) og ideer til, hvad man kan starte med at skrive på opgaven fra første dag (s. 4).

The Craft of Research

The Craft of Research

Booth, W.C., G. G. Colomb & J. M. Williams, University of Chicago Press, 2008

Denne håndbog er en international klassiker om ”research writing” og er mest brugbar for studerende, der skal skrive BA-projekt eller speciale. Bogen dækker alle aspekter af at skrive en universitetsopgave og er både klar og grundig.

Særligt kan anbefales kap. 2 (hvordan man trin for trin kan arbejde sig frem til en problemformulering) og kap. 3 (der detaljeret beskriver hvordan man opbygger et akademisk argument). På forlagets hjemmeside findes bogens indholdsfortegnelse

Akademisk argumentation – skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser

Akademisk argumentation – skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser

Hegelund, S. Samfundslitteratur, 2000

At kunne analysere andres argumentation og argumentere for egne faglige pointer i opgaver er en helt central færdighed for universitetsstuderende. Bogen viser, hvordan man kan bruge Toulmins argumentmodel til formålet. For opgaveskrivere er særligt ideen om, at man med fordel kan opbygge en opgave som ét, overordnet argument meget brugbar. Både som en metode til at komme i gang med opgaven og til at sikre, at man undervejs disponerer både sin tid og selve opgaven optimalt. 

Studiemetroen indeholder en kort gennemgang af argumentation i opgaver baseret på bogen.

Problemformulering - på videregående uddannelser

Problemformulering  - på videregående uddannelser

Rienecker, L., Samfundslitteratur, 2014

Hæftet giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad er en god problemformulering?
 • Hvor meget "problem" skal der være i en problemformulering?
 • Hvem skal problemet være et problem for?
 • Hvordan kommer man fra emne til problemformulering?
 • Hvordan kan en god problemformulering være med til at sikre, at opgaven også bliver god?

Hæftet indeholder en række kommenterede samfundsvidenskabelige eksempler på (især) gode problemformuleringer hentet fra autentiske opgaver på lange og mellemlange videregående uddannelser. Det henvender sig til studerende, der skal skrive selvstændige opgaver, bachelorprojekter og hovedopgaver/specialer, og deres vejledere (Citeret fra forlagets præsentation af bogen).

Scribo – problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj

Scribo – problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj

Rienecker, L. & Bay, G.,  Samfundslitteratur, 2014

Et interaktivt værktøj designet til at understøtte processen med at skrive en selvstændig opgave. Hovedfokus er på vigtigheden af at arbejde sig frem til en brugbar problemformulering og sammenhængen mellem den og litteratursøgningen. Scribo inviterer gennem 28 spørgsmål til en dialog, der kan understøtte processen med at få hold på opgaveideerne og få skabt struktur på opgaven. Scribo bruger pentagonmodellen fra Den gode opgave og indeholder kommenterede eksempler fra universitetsopgaver fra flere fag.

At arbejde med Scribo kan være en god metode til at forberede sig til vejledningsmøder og til møder med en bibliotekar. Scribo er særlig brugbart til at understøtte startprocessen i forbindelse med BA-projekter og specialer, men kan også bruges til mindre, selvstændige opgaver.

Den skinbarlige virkelighed: Om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne

Den skinbarlige virkelighed: Om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne

Andersen, I. , Samfundslitteratur, 2013

Den skinbarlige virkelighed er en faglitterær klassiker, der henvender sig til studerende og andre, der beskæftiger sig med undersøgelsesprojekter inden for samfundsvidenskab og tilgrænsende områder. Bogen dækker alle faser i en undersøgelsesproces – fra et projekts idéstadie til rapportering og formidling af undersøgelsesresultater.

Bogen har et erhvervsøkonomisk og sociologisk udgangspunkt, og der er lagt væsentlig vægt på metoder, der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative data (Citeret fra forlagets præsentation af bogen).

Metode og projektskrivning

Metode og projektskrivning 

Harboe, T., Samfundslitteratur, 2013

Metode og projektskrivning giver en bred introduktion til de metoder, som bruges i de samfundsvidenskabelige fag og discipliner. Bogen giver grundig vejledning i, hvordan man som studerende laver en problemformulering, vælger mellem kvantitative og kvalitative metoder, foretager dataindsamling, laver informationssøgning, vælger mellem spørgeteknikker, sammensætter spørgeskemaer, får struktur på sin arbejds- og skriveproces og meget mere.

Metode og projektskrivning er en afløser for bogen ”Indføring i samfundsvidenskabelig metode” (Citeret fra forlagets præsentation af bogen).

InterView - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk

InterView - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk

Kvale, S. & Brinkmann, S., Hans Reitzels Forlag, 2015

Tredje udgave af bogen giver læserne en omfattende og praktisk indsigt i de mange faktorer, der bidrager til vellykkede interview. Bogen inviterer læserne på en rejse gennem interviewforskningens landskab, giver svar på interviewforskningens mange former for ”hvordan” og ”hvorfor” og beskriver de veje, studerende og forskere kan følge for at nå deres forskningsmål.

Denne nye opdaterede udgave gør rede for alle de ny udviklingstendenser i kvalitativ interviewforskning og udvider sit fokus på de praktiske, epistemologiske og etiske spørgsmål, der er forbundet med interview, samtidig med at den bevarer den flydende stil og logiske struktur, den er blevet kendt for (Citeret fra bogens bagside).

Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers

Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers

Ritchie, J. & Lewis J., Sage publications, 2013

Bogen gennemgår processerne inden for den kvalitative metode og leder den studerende gennem forskellige researchstadier: design af studier, stikprøver, dataindsamling, analyse, fortolkning og rapportering. Bogen er henvendt til både studerende og praktikere og indeholder cases samt opsamlende begrebsafklaringer. God at have ved hånden i forbindelse med research og projektarbejde.

Bogens første kapitel kan læses på forlagets website.

Studypedia

Studypedia

Center for Undervisningsudvikling & Digitale Medier, AU

 

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele dit uddannelsesforløb. Særlig relevant for opgaveskrivere er afsnittene om 'Skriv opgaven' og 'Videnskabelighed'.

StuDIY

StuDIY

Center for Undervisningsudvikling & Digitale Medier, Arts, AU

Med StuDIY kan du tage kurser i seks centrale aspekter inden for skriftlig akademisk formidling og læsning: Akademisk sprog, Akademisk argumentation, Analyse, Synopsis, Akademisk læsning og Problemformulering. Der er indlagt spørgsmål, tests og øvelser i kurserne, så du kan teste din forståelse af det stof, der gennemgås.

Du får adgang til StuDIY kurserne på Blackboard ved at logge på Blackboard og klikke på ”Courses” i menuen øverst på siden. Derefter skal du klikke på ”Browse Course Catalogue” til højre på siden og søge efter StuDIY. Link til en kort film om, hvordan du tilmelder dig (Citeret fra omtale på Studieportal).

Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser

Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser

Jørgensen, P.S., Samfundslitteratur, 2014

Hæftet tilbyder 10 konkrete råd om, hvordan man kan forbedre sit akademiske sprog ved at skrive så klart som muligt. Samtidig diskuterer bogen en række ofte stillede spørgsmål om akademisk skrivning, fx om brugen af ”jeg”, hvordan man undgår kildeafsmitning og om brugen af journalistisk og litterært sprog. Endelig indeholder bogen en tjekliste, man kan bruge i forbindelse med revision af sin egen eller andres opgaver.

Personligt knowledge management: Fra information til viden via læring

Personligt knowledge management: Fra information til viden via læring

Kastberg, P. et. al., Samfundslitteratur, 2007

Personligt knowledge management er et bud på at udvikle den enkeltes evne til ”at lære at lære” med inddragelse af de centrale teorier og begreber inden for læring-pædagogik, knowledge management og informationssøgning.

Bogen har anvendelsesmuligheder som studiemetodisk grundbog for længerevarende videnintensive uddannelser.

Anmeldelse af Claus Bjerg i DF-Revy nr.8, 2007: PKM er et bud på at udvikle den enkeltes evne til ”at lære at lære” med inddragelse af de centrale teorier og begreber inden for læring-pædagogik, knowledge management og informationssøgning. Forfatterne understreger vigtigheden af, at den enkelte udvikler en reflekterende holdning til sin egen viden, læring og informationssøgning.

Stopplagiat.nu

Stopplagiat.nu

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Brugeruddannelse, Syddansk Universitet, Københavns Universitet & Aarhus Universitet

Studerende kan være i tvivl om, hvordan man bruger og henviser til kilder i opgaver og kan derfor være nervøse for at komme til at plagiere. Denne webtutorial klargør nogle af de overordnede regler, der gælder på området (fx forskellen mellem citat og parafrase). Materialet indeholder korte videoer, en quiz og små øvelser. 

Academic Practice: Guidelines for Staff and Students - English

Academic Practice: Guidelines for Staff and Students - English (2016) 

Nielsen, S. & Heine, C., Business and Social Sciences, Aarhus University, Department of Business Communication, 2016

Vejledning i at undgå plagiering ved at følge de normer, der gælder for good academic practice. Dette indebærer, at man angiver kilder korrekt, og når det er nødvendigt, og at man har en korrekt udformet fortegnelse over referencer. Vejledningen indeholder konkrete eksempler på korrekt kildeangivelse og referencer i henhold til APA referencing system.

Academic Practice: Guidelines for Staff and Students - English (2012)

Nielsen, S. & Heine, C., Business and Social Sciences, Aarhus University, Department of Business Communication, 2012

Vejledning i at undgå plagiering ved at følge de normer, der gælder for good academic practice. Dette indebærer, at man angiver kilder korrekt, og når det er nødvendigt, og at man har en korrekt udformet fortegnelse over referencer. Vejledningen indeholder konkrete eksempler på korrekt kildeangivelse og referencer i henhold til Harvard referencing system.