Speciale - Virksomhedskommunikation

Speciale - MA in Corporate Communication og Kandidat i Virksomhedskommunikation

Regler for specialet

På denne side kan du finde de fleste regler vedr. specialet. Du kan finde samtlige regler i studieordningen for din kandidatuddannelse.

Tilmelding til speciale

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, bliver du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen med afleveringsfrist 1. juni. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid.

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb, skal du inden 1. juni tilmelde dit speciale med din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er 1. januar.

Selvom du automatisk bliver tilmeldt specialet, skal du være opmærksom på, at du selv skal registrere den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering senest den 1. december. Hvis du ikke har indsendt aftalen om vejledning inden indgangen til dit 4. semester, vil din skriveperiode alligevel være begyndt. Det vil sige, at din skriveperiode regnes fra det tidspunkt, hvor du automatisk er registreret og ikke fra det tidspunkt, hvor du udfylder webformularen Aftale om specialevejledning

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb, skal du inden 1. juni tilmelde dit speciale med din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er 1. januar.

Forsvaret af specialet finder sted senest 6 uger efter aflevering. 

Ved specialer hvor den ordinære afleveringsfrist er 1. juni vil forsvaret ligge senest den 30. juni. 

Bemærk: Efter tilmelding kan der ikke ske framelding.

Vigtige deadlines 

Semestret, hvor du skriver dit speciale Frist for registrering af (foreløbig)titel og problemformulering  Afleveringsfrist

Afleveringsfrist*

2. eksamensforsøg

Afleveringsfrist*

3. eksamensforsøg

Foråret1. december1. juni1. september1. december 

Efteråret

(kun ved dispensation)

1. juni1. januar1. april1. juli   

 *Disse afleveringsfrister gælder kun, hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg (se nedenfor under "Aflevering af speciale").

Bemærk: Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Registrering af emne samt foreløbig problemformulering

 

SPECIALEPROCESSEN (Efterår 2019)

1. Vælg ét emneområde som hovedområdet, i hvilket du gerne vil have vejledning (jf. nedenstående Bilag: emneområder). Selvom dit speciale er en kombination af forskellige emneområder, skal du beslutte dig for ét hovedområde, som du vil positionere dit speciale i.

 • Vælg din(e) metode(r) til dataindsamling og -analyse fra listen (se nedenfor).
 • Kopiér din projektbeskrivelse fra Word og indsæt i online registreringsformularen (maks. 100 ord). Denne beskrivelse bør omfatte alle dine planer og ideer til dit speciale. En problemformulering er ikke påkrævet på dette tidspunkt i processen. Projektbeskrivelsen bliver brugt til at matche den studerende med en vejleder.
 • Husk at udfylde specialeregisteringsformularen senest den 1. december. Husk at tjekke, om du har angivet den korrekte kandidatuddannelse, før du indsender din tilmelding.  

 2. Vejledertildeling

 • Vi gør alt det, vi kan for at finde den bedste vejleder til dit emne, men vi kan ikke garantere, at du vil få en vejleder, der nøje matcher både dit emneområde og dine metoder.
 • Vi imødekommer ikke anmodninger om at få eller ikke få en bestemt vejleder, da vi tildeler vejledere baseret på deres tilgængelighed og ekspertise, og da vi oplever udfordringer ved at fordele vores undervisningsressourcer på de forskellige semestre på alle vores uddannelser.
 • Vi lægger den endelige liste af studerende/vejledere ud på Blackboard før jul. Bemærk venligst, at denne liste er endelig, og at vi ikke kan imødekomme anmodninger om ændring af vejleder.

3. Vejledning (1. februar - 31. maj)

 • Du kan forvente ét kick-off møde med din vejleder før den 1. februar for at diskutere dit projekt.
 • Vejledningen starter officielt den 1. februar. Din vejleder får tildelt 17 timer per speciale (ikke per studerende), hvilket omfatter tid til møder, forberedelse og korrespondance.

4. Afleveringsfrist for speciale

 • 1. juni (første prøveforsøg)
 • 1. september (andet prøveforsøg): 4 timers vejledning (inkl. vejleders tid til korrespondance og forberedelse); der kræves en revideret problemformulering.
 • 1. december (tredje prøveforsøg): 4 timers vejledning (inkl. vejleders tid til korrespondance og forberedelse); der kræves en revideret problemformulering.

5. Forsvar

 • Fristen for det mundtlige forsvar er 6 uger regnet fra afleveringsdatoen.
 • Hvis du afleverer dit speciale pr. 1. juni, vil dit mundtlige forsvar være senest den 30. juni. 
 • Hvis I afleverer jeres speciale som en gruppe, kan gruppemedlemmerne beslutte, om de ønsker en gruppeprøve eller individuelle prøver.

6. Undtagelser

Du kan i særlige tilfælde få tilladelse til at starte dit speciale i september 2019. Kontakt venligst studievejlederne, hvis dette er relevant for dig. Tidslinjen vil være som følger:

 • Præregistrering via Studieportalen: 1. maj - 15. maj
 • Vejledere bliver annonceret på Blackboard pr. 1. juni
 • Kick-off møde med vejleder i juni eller august
 • Indsendelse af "Specialeinformation" senest den 1. september (nærmere detaljer følger)
 • Vejledning: 1. september - 20. december
 • Specialeaflevering: 1. januar (andet prøveforsøg: 1. april, tredje prøveforsøg: 1. juli)
 • Forsvar: Finder sted i udgangen af måneden i den måned, du afleverer (med undtagelse af juli)

Hvis en afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes afleveringsfristen til den førstkommende arbejdsdag.

BILAG - Emneregistrering på Blackboard

1) Emneområder (Vælg kun ét)

 • Marketing communication
 • Organisational communication
 • Change communication
 • HR communication
 • Strategic communication
 • Communication management
 • Stakeholder communication
 • CSR & sustainability communication
 • Crisis communication
 • Investor relations communication
 • Corporate branding
 • Employer branding

2) Metoder til dataindsamling (Flere valg muligt)

 • Interviews
 • Observationer
 • Kvantitativ undersøgelse
 • Empirisk materiale (f. eks. dokumenter/tekster/billeder)

3) Metoder til dataanalyse (Flere valg muligt)

 • Content analysis (kvantitativ eller kvalitativ)
 • Samtaleanalyse/Mikroetnografi
 • Diskursanalyse
 • Multimodal diskursanalyse
 • Grounded theory
 • Narrativ analyse
 • Kvantitativ analyse

    ELLER:

 • Mit speciale er ikke baseret på empiri

 

Husk at udfylde specialeregistreringsformularen senest den 1. december. Husk at tjekke, om du har angivet den korrekte kandidatuddannelse, før du indsender din tilmelding. 

Aflevering af speciale

Afleveringen af kandidatafhandlingen er blevet digitaliseret. Det betyder, at opgavebesvarelsen både skal afleveres gennem WISEflow og uploades i Theses@bss.

Hvordan logger jeg på WISEflow?

Platformen kan tilgås på: europe.wiseflow.net/login/dk/au

Login sker via WAYF, hvor du kan logge ind på to måder:

 1. Anvend dit gængse brugernavn og adgangskode fra AU’s selvbetjeningsportal mit.au.dk.
 2. Ved hjælp af NemID med nøglekort.

Hvornår tilgår jeg WISEflow?

Afhandlingen vil kunne uploades i WISEflow fra den 15. maj og skal være uploadet senest den 1. juni kl. 12.00. Det er altid dit eget ansvar, at afleveringen sker rettidigt.

Afhandlingen kan til hver en tid uploades i Theses@bss, men det skal ske rettidigt. Det er den uploadede udgave, der er juridisk gældende.

Du skal være opmærksom på, at når du har afleveret din afhandling, kan du ikke trække din aflevering tilbage - vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret din kandidatafhandling korrekt.

Ved upload af opgave i WISEflow

Den første fil, som du uploader, skal være en pdf-fil, for ellers kan WISEflow ikke registrere, at du er ved at uploade. Du kan læse mere om, hvordan du laver din besvarelse om til pdf-fil i WISEflow supporten. Selve afhandlingen skal være i en pfd-fil under ”Besvarelse”. Bemærk, at det ikke må være en scannet fil. Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom bilag, video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil. Du kan uploade i alt 5 GB ekstramateriale.

Når du har uploadet din afhandling, skal du angive enkelte oplysninger om afhandlingen, inden du kan aflevere. Du vil blive bedt om at anføre:

 • Projektets danske titel
 • Projektets engelske titel
 • Antal anslag i projektet
 • Sideantal
 • Oplyse om projektet indeholder fortroligt materiale

HUSK at trykke ”Aflever” - det er ikke nok blot at uploade afhandlingen.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning.
Hvis du skriver som enkeltperson, skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Hvordan får jeg teknisk support?

Der ydes løbende telefonisk og mail-support i servicedeskens åbningstid.

Mundtligt forsvar

Instituttet vil via mail eller BlackBoard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Eksamen vil finde sted senest 6 uger efter aflevering.

Ved specialer hvor den ordinære afleveringsfrist er 1. juni vil forsvaret ligge senest den 30. juni.

 

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.    

Hvis du ikke afleverer specialet til tiden (ikke-bestået aflevering)

Hvis du ikke afleverer dit speciale til tiden, skal du underskrive og indsende blanketten Ændret problemformulering med det samme (inden for en uge) efter den oprindelige afleveringsfrist. Hvis du ikke indsender blanketten, mister du retten til at få vejledning. De tre måneder begynder på dagen for den oprindelige afleveringsfrist og bliver ikke udskudt, hvis du ikke afleverer blanketten. 

Andet forsøg

Afleverer du ikke specialet inden fristen udløber, bruger du ét af dine i alt tre eksamensforsøg. Dit andet forsøg starter i direkte forlængelse af den oprindelige afleveringsfrist. Du skal derefter lave en ændret problemformulering. Din anden afleveringsfrist ligger tre måneder efter den første afleveringsfrist. Det betyder, at dit andet forsøg ligger fra den 1. juni-1. september (forårssemestret) eller den 1. januar-1. april (efterårssemestret).

Tredje forsøg

Hvis du ikke afleverer dit speciale inden den nye frists udløb, bruger du det andet af dine i alt tre eksamensforsøg. Dit tredje forsøg starter i direkte forlængelse af den oprindelige afleveringsfrist. Du skal igen lave en ændret problemformulering. Din tredje (og sidste) afleveringsfrist ligger tre måneder efter den anden afleveringsfrist. Det betyder, at dit tredje forsøg ligger fra den 1. september-1. december (forårssemestret - pga. juleferien ligger det mundtlige forsvar mellem den 1. december-15. januar) eller den 1. april-1. juli (efterårssemestret - pga. sommerferien ligger det mundtlige forsvar i august).

Hvis du ikke består specialet (ikke-bestået)

Hvis du ikke består specialet, skal du underskrive og indsende blanketten Ændret problemformulering med det samme (inden for en uge) efter den oprindelige frist for afholdelse af det mundtlige forsvar. Hvis du ikke indsender blanketten, mister du retten til at få vejledning. De tre måneder begynder ved fristen for afholdelse af det mundtlige forsvar og bliver ikke udskudt, hvis du ikke afleverer blanketten.

Andet forsøg

Hvis du ikke består specialet, bruger du ét af dine i alt tre eksamensforsøg. Dit andet forsøg starter i direkte forlængelse af det ikke-beståede speciale. Du skal derefter lave en ændret problemformulering. Din anden afleveringsfrist ligger ca. tre måneder efter fristen for afholdelse af det mundtlige forsvar. Det betyder, at dit andet forsøg ligger fra den1. juli-1. oktober med mundtligt forsvar den 1.-31. oktober (forårssemestret) eller den 1. februar-1. maj med mundtligt forsvar den 1.-31. maj (efterårssemestret).

Tredje forsøg

Hvis du ikke består specialet inden den nye afleveringsfrists udløb, bruger du det andet af dine i alt tre eksamensforsøg. Dit tredje forsøg starter i direkte forlængelse af det ikke-beståede speciale. Du skal igen lave en ændret problemformulering. Din tredje (og sidste) afleveringsfrist ligger tre måneder efter den anden frist for afholdelse af det mundtlige forsvar. Det betyder, at dit tredje forsøg ligger fra den 1. november-1. februar med mundtligt forsvar den 1.-28. februar (forårssemestret) eller den 1. juni-1. september med mundtligt forsvar den 1.-30. september (efterårssemestret).

Praktikbaseret speciale

Et speciale, der integrerer det projektorienterede forløb og kandidatspecialet på en sådan måde, at specialet er en fortsættelse af den portefølje, der udarbejdes som del af det projektorienterede forløb, er et praktikbaseret speciale. Hvis studieordningens krav til et praktikbaseret speciale er opfyldt, vil specialet på eksamensbeviset fremstå som et praktikbaseret speciale.

 

Fortrolighedsaftale

Studerende fra Aarhus BSS samarbejder ofte med private virksomheder og organisationer i forbindelse med afhandlinger og projekter. I mange tilfælde ønsker de eksterne samarbejdspartnere at indgå skriftlige aftaler, der sikrer dem mod, at oplysninger om interne virksomhedsforhold kommer ud til uvedkommende.

Aarhus BSS tilbyder i den forbindelse at skrive under på en fortrolighedserklæring, hvori Aarhus BSS som institution påtager sig tavshedspligt og samtidig forpligter sig til at følge bestemte fortrolighedsprocedurer. Denne erklæring er en ensidig forpligtelse fra institutionens side over for virksomheden eller organisationen.

Desuden er der behov for en indbyrdes aftale om fortrolighed direkte mellem virksomheden/organisationen og den studerende. Her er der ofte forskellige ønsker til udformningen af en sådan aftale, og det er op til de to parter selv at udforme aftalen. Som en hjælp har Aarhus BSS dog udarbejdet et forslag til en aftaletekst, som den studerende og virksomheden er velkommen til at benytte. 

Aarhus BSS' procedurer og forpligtelser 
Hvis en virksomhed eller en organisation i forbindelse med et samarbejde med en studerende omkring en afhandling eller en projektrapport ønsker fortrolighed omkring de oplysninger, som den studerende og Aarhus BSS opnår kendskab til, forpligter Aarhus BSS sig til at følge de regler, der er angivet nedenfor under "Aarhus BSS' regler for fortrolige afhandlinger/projektrapporter". 

Det er vigtigt at bemærke, at en væsentlig del af disse regler kun træder i kraft, hvis afhandlingen eller rapporten mærkes "Fortrolig".

Aarhus BSS' regler for fortrolige afhandlinger/projektrapporter 
Version 1.0 

Når en studerende meddeler vejlederen, at der i forbindelse med den studerendes arbejde med en afhandling/projektrapport er indgået aftale med en virksomhed/organisation om fortrolighed, gælder følgende: 

1. Vejlederen har tavshedspligt mht. den viden om virksomheden/organisationen, som vedkommende erhverver sig i kraft af vejledningsprocessen. 

Hvis afhandlingen/projektrapporten i kraft af aftalen mellem virksomheden/organisationen og den studerende mærkes "Fortrolig", gælder desuden følgende: 

2. De afleverede eksemplarer af afhandlingen/projektrapporten vil kun være tilgængelige for vejleder/eksaminator, censor og det nødvendige administrative personale. Der vil ikke blive distribueret eksemplarer til andre. 

3. Vejleder/eksaminator og censor har tavshedspligt mht. den viden om virksomheden/organisationen, som vedkommende erhverver sig i kraft af afhandlingens/projektrapportens indhold og den evt. tilhørende mundtlige eksamination. 

4. Aarhus BSS' administrative personale har tavshedspligt mht. den viden om virksomheden/organisationen, som måtte blive erhvervet i kraft af afhandlingens/projektrapportens indhold. 

5. Vejleder/eksaminator sikrer, at den evt. tilhørende mundtlige eksamination er lukket for tilhørere. 

6. I det omfang, Aarhus BSS' bibliotek modtager kopi af afhandlingen/projektrapporten, vil denne ikke være tilgængelig for gennemlæsning og/eller udlån. 

7. I en evt. ankesag i forbindelse med eksamensklage vil afhandlingen/projektrapporten være tilgængelig for samtlige medlemmer af ankenævnet, og disse vil alle være omfattet af tavshedspligten nævnt under punkt 3.

Hvis virksomheden/organisationen ønsker en skriftlig erklæring om overholdelse af disse regler, udfylder den Aarhus BSS' fortrolighedserklæring, hvis indhold er identisk med ovenstående tekst, med oplysninger om virksomhed/organisation, den studerende og afhandlingen/projektet og sender erklæringen til underskrift hos vejlederen.