Speciale - ITKO

Regler vedrørende specialet på ITKO

På denne side kan du finde de fleste regler vedr. speciale på ITKO. Du kan finde samtlige regler i studieordningen for din kandidatuddannelse:

Studieordningen for ITKO

Vigtige deadlines    

Semestret, hvor du skriver dit specialeFrist for tilmelding af vejleder og titel  AfleveringsfristAfleveringsfrist* 2. eksamensforsøg Afleveringsfrist* 3. eksamensfosøg 
Foråret1. december1. juni1. september1. december

Efteråret

(kun ved dipensation)

1. juni1. januar1. april1. juli

*Disse afleveringsfrister gælder kun hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved. hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg  (se nedenfor under "Aflevering af speciale").

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Registrering af vejleder, (foreløbig) titel samt problemformulering

Inden du går i gang med specialet, skal du beslutte dig for et emne samt udarbejde et udkast til en foreløbig problemformulering. Derefter bør du kontakte en faglig vejleder, som underviser eller forsker inden for det fagområde, som du har valgt.

Inden ovenstående deadlines skal du via registreringsblanketten angive din faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering:

Registreringsblanket 

Bemærk at du kun skal anvende den elektroniske registeringsblanket i forbindelse med dit første eksamensforsøg.

Din faglige vejleder skal godkende din titel og problemformulering.

Du kan vælge at skrive speciale alene eller sammen med en medstuderende. Såfremt du vælger at skrive speciale med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe').

Tilmelding i Studieselvbetjeningen (STADS)

Du vil automatisk blive tilmeldt specialet i Studieselvbetjeningen (STADS) ved starten af 4. semester med afleveringsfrist 1. juni. Selvom du automatisk bliver tilmeldt specialet, skal du være opmærksom på, at du selv skal registrere din faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering senest den 1. december.

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb, skal du inden 1. juni finde en vejleder og tilmelde dit speciale med navnet på vejleder, din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er 1. januar.

Fristen for bedømmelse/forsvar af specialet er senest 6 uger efter aflevering af specialet. 

Bemærk: Efter tilmelding kan der ikke ske framelding.

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Aflevering af specialet

Specialet skal kun uploades digitalt i hhv. WISEflow og Theses@bss. Der må ikke afleveres et fysisk eksemplar af specialet, bl.a. da det er specialet uploaded i WISEflow, der er juridisk gældende. Når specialet er afleveret i WiseFlow, bliver det automatisk sendt videre til vejleder og censor.

WISEflow
Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er den 1. juni kl. 12.00.

 

Du bør påbegynde upload af opgaven i god tid og senest 10 minutter før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00.

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow.
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til, hvordan du laver din besvarelse til PDF

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB. 

Theses@bss
Du skal også uploade dit speciale i Theses@bss.

Theses@bss er AU Biblioteket, Aarhus BSS’ digitale arkiv, hvor man finder alle digitale specialer.

Selvom specialet er fortroligt, skal du stadig uploade til Theses@bss, men det vil ikke være tilgængeligt for gennemlæsning og/eller udlån. 

Aflevering fra 15. – 31. maj
Specialer som afleveres i WISEflow i perioden 15. – 31. maj vil ikke blive videresendt til bedømmelse før afleveringsfristen 1. juni.

Mundtligt forsvar
Instituttet vil via mail eller BlackBoard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen. 

 

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.    

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.
Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.

Hvis specialet ikke bestås

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder. Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesdatoen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.  
Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.