Bachelorprojekt (BAMMC)

Formålet med bachelorprojektet er at give den studerende mulighed for at demonstrere sin evne til selvstændigt at formulere en problemformulering inden for et bestemt emne, udvælge relevant litteratur, anvende metoder, indsamle og bearbejde data, forholde sig kritisk til sit data, foretage analyser og konkludere på spørgsmålet stillet i problemformuleringen.

Her finder du information, links og datoer vedrørende bachelorprojektet på 6. semester for bachelorstuderende på Marketing and Management Communication (BAMMC).    

Information om bachelorprojektet

Information om bachelorprojektet på Blackboard

Efter du har tilmeldt dig bachelorprojektet, bliver der oprettet en gruppe på Blackboard for de alle studerende, der har tilmeldt sig. Her finder du yderligere information om bachelorprojektet, såsom invitationer til gruppemøder arrangeret af undervisningsgruppen osv.

Som optakt til bachelorprojektet, arrangerer AU Library en introduktion til Akademisk Research. Du vil modtage en invitation via Blackboard.    

Fag- og prøvebeskrivelse

Du finder fag- og prøvebeskrivelsen for bachelorprojektet på BAMMC i AU´s kursuskatalog.

Formalia og plagiering

Vær opmærksom på, at du skal opfylde en række formelle krav i forbindelse med akademiske opgaver såsom bachelorprojektet. Hvis du ikke lever op til disse krav, kan det påvirke din karakter, og i værste fald kan dit projekt blive afvist eller endda anmeldt for plagiering. Gør derfor dig selv en tjeneste og læs følgende:

Fagsider fra AU Library

En fagside er en hjemmeside med links til generelle og specialiserede kilder, der relaterer sig til dit fagområde - anbefalet af AU Library. AU Library (Aarhus BSS) har lavet en fagside for Business Communication:

Hvis du har brug for hjælp til at søge efter litteratur og information til dit bachelorprojekt, er du velkommen til at booke en bibliotekar.    

Samarbejde med eksterne organisationer

Fortrolige projekter

Tilmelding og aflevering af bachelorprojektet

Tilmelding til bachelorprojektet

For at aflevere dit bachelorprojekt den 1. maj skal du melde faget og arbejdstitlen på dit projekt ind før den 1. december. Husk at angive din AU-email.

Tilmeldingen skal ske online her:

  • Tilmeldingsformular til bachelorprojektet (BAMMC)

Når du har udfyldt formularen, bliver du bedt om at bekræfte den information, du har angivet. Du modtager en kvittering på email, når din tilmelding er indgivet korrekt. 

Du får besked om, hvilken vejleder du har fået tildelt inden den 15. januar. Vejledning begynder ved semesterstart (1. februar). Du er selv ansvarlig for at arrangere møder mellem dig og din vejleder gennem hele processen. Godkendelse af din problemformulering aftales med din vejleder.

Aflevering af dit bachelorprojekt

Bachelorprojektet skal være uploadet i WISEflow senest den 1. maj kl. 12.00. Det er altid dit eget ansvar, at afleveringen sker rettidigt.  


Der skal kun afleveres ét projekt, hvis bachelorprojektet er skrevet i gruppe. Projektet skal også uploades til Theses@bss, som er AU Library, Aarhus BSS´ e-arkiv for digitale bachelorprojekter og specialer.

Bemærk! Hvis den 1. maj falder på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes afleveringsfristen af dit bachelorprojekt til den førstkommende arbejdsdag. 

Du modtager karakteren for dit bachelorprojekt senest seks uger efter afleveringsdatoen.    

Re-eksamen

Hvis du ikke består eller ikke er til stede ved det første prøveforsøg den 1. maj (den ordinære prøve), kan du tilmelde dig re-eksamen (2. prøveforsøg) senest den 1.juli ved at sende en e-mail til bachelor.bss@au.dk.

Hvis du skal til re-eksamen, kan du basere dit re-eksamensprojekt på det projekt, du afleverede til den ordinære prøve. Du må gerne fortsætte med at arbejde med emnet og det empiriske materiale, du har indsamlet til det ordinære bachelorprojekt. Dog skal problemformuleringen revideres i forhold til den originale problemformulering.

Bachelorprojektet skal uploades i WISEflow og på Theses@bss senest den 1. september. Hvis den 1. september falder på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes afleveringsfristen af dit bachelorprojekt til den førstkommende arbejdsdag. 

Hvis du ikke består eller er til stede ved det 2. prøveforsøg, skal du vælge et nyt emne, som skal godkendes af vejlederen. Det nye bachelorprojekt skal afleveres den 1. maj ifølge oplysningerne ved det første prøveforsøg.

Du er altid velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du har spørgsmål vedrørende dit bachelorprojekt.