Speciale - Virksomhedskommunikation

Speciale - MA in Corporate Communication og Kandidat i Virksomhedskommunikation

Regler for specialet

På denne side kan du finde de fleste regler vedr. specialet. Du kan finde samtlige regler i studieordningen for din kandidatuddannelse.

Tilmelding til speciale

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, bliver du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen med afleveringsfrist 1. juni. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid.

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb, skal du inden 1. juni tilmelde dit speciale med din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er 1. januar.

Selvom du automatisk bliver tilmeldt specialet, skal du være opmærksom på, at du selv skal registrere den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering senest den 1. december. Hvis du ikke har indsendt aftalen om vejledning inden indgangen til dit 4. semester, vil din skriveperiode alligevel være begyndt. Det vil sige, at din skriveperiode regnes fra det tidspunkt, hvor du automatisk er registreret og ikke fra det tidspunkt, hvor du udfylder webformularen Aftale om specialevejledning

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb, skal du inden 1. juni tilmelde dit speciale med din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er 1. januar.

Forsvaret af specialet finder sted senest 6 uger efter aflevering. 

Ved specialer hvor den ordinære afleveringsfrist er 1. juni vil forsvaret ligge senest den 30. juni. 

Bemærk: Efter tilmelding kan der ikke ske framelding.

Vigtige deadlines 

Semestret, hvor du skriver dit speciale Frist for registrering af (foreløbig)titel og problemformulering  Afleveringsfrist

Afleveringsfrist*

2. eksamensforsøg

Afleveringsfrist*

3. eksamensforsøg

Foråret1. december1. juni1. september1. december 

Efteråret

(kun ved dispensation)

1. juni1. januar1. april1. juli   

 *Disse afleveringsfrister gælder kun, hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg (se nedenfor under "Aflevering af speciale").

Bemærk: Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Registrering af emne samt foreløbig problemformulering

SPECIALEPROCESSEN 

1. Vælg ét emneområde som hovedområdet, i hvilket du gerne vil have vejledning (jf. nedenstående Bilag: emneområder). Selvom dit speciale er en kombination af forskellige emneområder, skal du beslutte dig for ét hovedområde, som du vil positionere dit speciale i.

 • Vælg din(e) metode(r) til dataindsamling og -analyse fra listen (se nedenfor).
 • Kopiér din projektbeskrivelse fra Word og indsæt i online registreringsformularen (maks. 100 ord). Denne beskrivelse bør omfatte alle dine planer og ideer til dit speciale. En problemformulering er ikke påkrævet på dette tidspunkt i processen. Projektbeskrivelsen bliver brugt til at matche den studerende med en vejleder.
 • Husk at udfylde specialeregistreringsformularen senest den 1. december. Husk at tjekke, om du har angivet den korrekte kandidatuddannelse, før du indsender din tilmelding.  

 2. Vejledertildeling

 • Vi gør alt det, vi kan for at finde den bedste vejleder til dit emne, men vi kan ikke garantere, at du vil få en vejleder, der nøje matcher både dit emneområde og dine metoder.
 • Vi imødekommer ikke anmodninger om at få eller ikke få en bestemt vejleder, da vi tildeler vejledere baseret på deres tilgængelighed og ekspertise, og da vi oplever udfordringer ved at fordele vores undervisningsressourcer på de forskellige semestre på alle vores uddannelser.
 • Vi lægger den endelige liste af studerende/vejledere ud på Blackboard før jul. Bemærk venligst, at denne liste er endelig, og at vi ikke kan imødekomme anmodninger om ændring af vejleder.

3. Vejledning (1. februar - 31. maj)

 • Du kan forvente ét kick-off møde med din vejleder før den 1. februar for at diskutere dit projekt.
 • Vejledningen starter officielt den 1. februar. Din vejleder får tildelt 17 timer per speciale (ikke per studerende), hvilket omfatter tid til møder, forberedelse og korrespondance.

4. Afleveringsfrist for speciale

 • 1. juni (første prøveforsøg)
 • 1. september (andet prøveforsøg): 4 timers vejledning (inkl. vejleders tid til korrespondance og forberedelse); der kræves en revideret problemformulering.
 • 1. december (tredje prøveforsøg): 4 timers vejledning (inkl. vejleders tid til korrespondance og forberedelse); der kræves en revideret problemformulering.

5. Forsvar

 • Fristen for det mundtlige forsvar er 6 uger regnet fra afleveringsdatoen.
 • Hvis du afleverer dit speciale pr. 1. juni, vil dit mundtlige forsvar være senest den 30. juni. 
 • Hvis I afleverer jeres speciale som en gruppe, kan gruppemedlemmerne beslutte, om de ønsker en gruppeprøve eller individuelle prøver.

6. Undtagelser

Du kan i særlige tilfælde få tilladelse til at starte dit speciale i september 2019. Kontakt venligst studievejlederne, hvis dette er relevant for dig. Tidslinjen vil være som følger:

 • Præregistrering via Studieportalen: 1. maj - 15. maj
 • Vejledere bliver annonceret på Blackboard pr. 1. juni
 • Kick-off møde med vejleder i juni eller august
 • Indsendelse af "Specialeinformation" senest den 1. september (nærmere detaljer følger)
 • Vejledning: 1. september - 20. december
 • Specialeaflevering: 1. januar (andet prøveforsøg: 1. april, tredje prøveforsøg: 1. juli)
 • Forsvar: Finder sted i udgangen af måneden i den måned, du afleverer (med undtagelse af juli)

Hvis en afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes afleveringsfristen til den førstkommende arbejdsdag.

BILAG - Emneregistrering på Blackboard

1) Emneområder (Vælg kun ét)

 • Marketing communication
 • Organisational communication
 • Change communication
 • HR communication
 • Strategic communication
 • Communication management
 • Stakeholder communication
 • CSR & sustainability communication
 • Crisis communication
 • Investor relations communication
 • Corporate branding
 • Employer branding

2) Metoder til dataindsamling (Flere valg muligt)

 • Interviews
 • Observationer
 • Kvantitativ undersøgelse
 • Empirisk materiale (f. eks. dokumenter/tekster/billeder)

3) Metoder til dataanalyse (Flere valg muligt)

 • Content analysis (kvantitativ eller kvalitativ)
 • Samtaleanalyse/Mikroetnografi
 • Diskursanalyse
 • Multimodal diskursanalyse
 • Grounded theory
 • Narrativ analyse
 • Kvantitativ analyse

    ELLER:

 • Mit speciale er ikke baseret på empiri

Husk at udfylde specialeregistreringsformularen senest den 1. december. Husk at tjekke, om du har angivet den korrekte kandidatuddannelse, før du indsender din tilmelding. 

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Aflevering af speciale

Specialet skal kun uploades digitalt i WISEflow. Der må ikke afleveres et fysisk eksemplar af specialet, bl.a. fordi det er specialet uploadet i WISEflow, der er juridisk gældende. Når specialet er afleveret i WISEflow, bliver det automatisk sendt videre til vejleder og censor.

WISEflow
Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet åbnes vil du kunne uploade dit speciale. Afleveringsfristen er 1. juni klokken 12.00. Du bør påbegynde upload af opgaven i god tid og senest 10 minutter før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00.

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit speciale, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet/afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF-fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til, hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en PDF-fil, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.


Fortrolige specialer
Det er ikke et krav, at du vedlægger/vedhæfter din fortrolighedsaftale ved aflevering af specialet. 

Når du uploader dit speciale i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive om specialet indeholder fortroligt materiale. 

Når du uploader dit speciale i Theses@bss, har du mulighed for at angive, om du ønsker at specialet skal være fortroligt og dermed ikke tilgængeligt for gennemlæsning og/eller udlån.

Aflevering fra 15.-31. maj
Specialer, som afleveres i WISEflow i perioden 15.-31. maj, vil ikke blive videresendt til bedømmelse før afleveringsfristen 1. juni.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under andet eksamensforsøg:

-          Hvis du ønsker at aflevere i juni eller juli skal du give besked til kandidat.bss@au.dk.

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned

Mundtligt forsvar
Instituttet vil via mail eller Blackboard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.

Hvis du ikke afleverer specialet til tiden (ikke-bestået aflevering)

Hvis du ikke afleverer specialet inden afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du tilmeldes automatisk dit 2. eksamensforsøg. 

Hvis du ikke afleverer dit speciale til tiden, skal du underskrive og indsende blanketten Ændret problemformulering med det samme (inden for en uge) efter den oprindelige afleveringsfrist. Hvis du ikke indsender blanketten, mister du retten til at få vejledning. De tre måneder begynder på dagen for den oprindelige afleveringsfrist og bliver ikke udskudt, hvis du ikke afleverer blanketten. 

Andet forsøg

 Afleverer du ikke specialet inden fristen udløber, bruger du ét af dine i alt tre eksamensforsøg. Dit andet forsøg starter i direkte forlængelse af den oprindelige afleveringsfrist. 

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.    

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Din anden afleveringsfrist ligger tre måneder efter den første afleveringsfrist. Det betyder, at dit andet forsøg ligger fra den 1. juni-1. september (forårssemestret) eller den 1. januar-1. april (efterårssemestret).

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Tredje forsøg

Hvis du ikke afleverer dit speciale inden den nye frists udløb, bruger du det andet af dine i alt tre eksamensforsøg. Dit tredje forsøg starter i direkte forlængelse af den oprindelige afleveringsfrist.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.    

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Din tredje afleveringsfrist ligger tre måneder efter den anden afleveringsfrist. Det betyder, at dit tredje forsøg ligger fra den 1. september-1. december (forårssemestret - pga. juleferien ligger det mundtlige forsvar mellem den 1. december-15. januar) eller den 1. april-1. juli (efterårssemestret - pga. sommerferien ligger det mundtlige forsvar i august).

Hvis du ikke består specialet (ikke-bestået)

Hvis du ikke består specialet, skal du underskrive og indsende blanketten Ændret problemformulering med det samme (inden for en uge) efter den oprindelige frist for afholdelse af det mundtlige forsvar. Hvis du ikke indsender blanketten, mister du retten til at få vejledning. De tre måneder begynder ved fristen for afholdelse af det mundtlige forsvar og bliver ikke udskudt, hvis du ikke afleverer blanketten.

Andet forsøg

Hvis du ikke består specialet, bruger du ét af dine i alt tre eksamensforsøg. Dit andet forsøg starter i direkte forlængelse af det ikke-beståede speciale. 

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter bedømmelsesfristen og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.    

 

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Din anden afleveringsfrist ligger ca. tre måneder efter fristen for afholdelse af det mundtlige forsvar.  

Det betyder, at dit andet forsøg ligger fra den1. juli-1. oktober med mundtligt forsvar den 1.-31. oktober (forårssemestret) eller den 1. februar-1. maj med mundtligt forsvar den 1.-31. maj (efterårssemestret).

Tredje forsøg

Hvis du ikke består specialet inden den nye afleveringsfrists udløb, bruger du det andet af dine i alt tre eksamensforsøg. Dit tredje forsøg starter i direkte forlængelse af det ikke-beståede speciale.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter bedømmelsesfristen og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.    

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

 Din tredje afleveringsfrist ligger tre måneder efter den anden frist for afholdelse af det mundtlige forsvar. Det betyder, at dit tredje forsøg ligger fra den 1. november-1. februar med mundtligt forsvar den 1.-28. februar (forårssemestret) eller den 1. juni-1. september med mundtligt forsvar den 1.-30. september (efterårssemestret).

Praktikbaseret speciale

Et speciale, der integrerer det projektorienterede forløb og kandidatspecialet på en sådan måde, at specialet er en fortsættelse af den portefølje, der udarbejdes som del af det projektorienterede forløb, er et praktikbaseret speciale. Hvis studieordningens krav til et praktikbaseret speciale er opfyldt, vil specialet på eksamensbeviset fremstå som et praktikbaseret speciale.

 

Fortrolighedsaftale