Corona

Studerende på Aarhus BSS

 • Find kontaktinformation og den nyeste information, som er gældende for Aarhus BSS-studerende.

Genåbning af Aarhus BSS

Opdatering den 09.04.21

Vi arbejder i øjeblikket på, hvordan udvalgte undervisnings– og eksamensaktiviteter kan gennemføres fysisk. Denne side vil løbende blive opdateret med information om, hvordan genåbningen vil finde sted.     

Corona FAQ for Aarhus BSS-studerende

Generelt

Hvordan holder jeg mig bedst opdateret? Hvor finder jeg mere information?

Du vil løbende blive orienteret via din AU-mail og Blackboard. Derudover kan du også finde aktuel information for Aarhus BSS-studerende på denne side, og via AUs FAQ for studerende kan du finde information, som er gældende for alle AU-studerende. 

Hvad er de nuværende smittetal?

Du kan følge de aktuelle Covid-19 smittetal på Aarhus BSS, da vi har valgt at offentliggøre status på smittetilfælde blandt studerende, der meldes ind via blanketløsningen på Aarhus Universitet.

Gå til de seneste smittetal

Ophold på Aarhus BSS

Må jeg komme på campus?

Fra mandag den 12. april vil studerende på Aarhus BSS i et vist omfang få adgang til campus. Her åbnes der for læsepladser og grupperum for udvalgte grupper af studerende, og i ugerne efter følger udvalgte undervisningsaktiviteter. Læs mere her på FAQ’en om, hvem der får adgang til læsepladser og grupperum samt, hvordan du bliver orienteret om eventuelle fysiske undervisningsaktiviteter.

Kan jeg få adgang til grupperum og læsepladser?

Læsepladser

Fra mandag 12. april vil der være adgang til læsepladser på Aarhus BSS. Læsepladserne vil være reserveret førsteårsstuderende, på vores bacheloruddannelser, på tirsdage, onsdage og torsdage, mens mandage og fredage er øremærket til studerende, der skriver bacheloropgave eller speciale. Læsepladserne kan løbende benyttes af ovenstående grupper og kræver ikke forhåndsbookning.  

Du kan her få et overblik over, hvilke læsepladser, der stilles til rådighed på Aarhus BSS:

 • Bygning 2610: øvre/nedre multirum og på balkonen
 • Bygning 1332: læsesalen
 • Bygning 1321: kantinen

I Herning:

 • Nicherne i stuen fløj 3
 • Gangen ved fløj 3
 • Sofagrupper og nichen i kantinen
 • Området bag det runde auditorium
 • Biblioteket (hyggerum)

 

Grupperum

Det vil også fra mandag den 12. april være muligt at booke et grupperum i bygning 1326 og 1327 til studiegruppeaktiviteter - i Herning i bygning 8002 og 8003. Grupperummene vil være tilgængelige for alle studerende via bookingsystemet Resource Booker. Du kan tilgå Ressource Bookeren her

Kan jeg benytte bibliotekerne?

Bibliotekerne i AU Library er delvist lukket for offentlig adgang – foreløbig frem til 21. april 2021. Der vil dog være mulighed for aflevering og udlån af materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Orientér dig på AU Library’s hjemmeside for at finde praktiske informationer og åbningstider.

Skal jeg testes, før jeg må møde op på campus?

Der er tilfælde, hvor du kan være undtaget krav om test. Se hvilke og få et overblik over AU’s retningslinjer for test. 

Skal jeg bruge mundbind, når jeg færdes på universitetet?

Læs her om retningslinjer for mundbind på campus.   

Eksamen

Hvad kan jeg forvente af eksamen i forårssemesteret 2021?

 

Opdatering den 9. april 2021:

Størstedelen af eksamenerne på Aarhus BSS i forårssemesteret 2021 vil blive afholdt online. Enkelte eksamener vil blive afviklet fysisk på campus i det omfang, regeringens genåbningsplan og myndighedernes retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 gør det muligt. Her vil praktiske prøver i laboratorier, klinik og værksteder samt eksamener uden hjælpemidler som udgangspunkt blive prioriteret.

De opdaterede eksamensplaner med tid og sted er netop blevet offentliggjort, og du kan nu orientere dig i, hvilke eksamener det drejer sig om for dit vedkommende. Du finder de opdaterede eksamensplaner på din studieportal – studerende.au.dk – under ”Eksamen”

I de tilfælde, hvor vi kan gennemføre eksamen med fysisk fremmøde, vil eksamensaktiviteterne blive gennemført i tråd med gældende retningslinjer om ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner og under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder brug af tests.

Jeg er blevet syg og kan ikke deltage i eksamen

Hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen på Aarhus BSS, melder du dig syg ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk. Dette gælder uanset, om der er tale om COVID-19-relateret sygdom eller anden sygdom.

Som udgangspunkt gælder:

 • Er du syg på eksamensdagen, kan du melde dig syg til eksamenen
 • Bliver du akut syg under en påbegyndt mundtlig eller skriftlig prøve, kan du ligeledes melde dig syg
 • Du melder dig syg til en eksamen via  mitstudie.au.dk. Du skal anvende formularen ’Dispensation’ og angive, hvilken specifik prøve du er syg til.
  • Husk at vedlægge en lægeerklæring, som dækker perioden for de(n) anført(e) prøve(r). Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen. Hvis du har fået konstateret COVID-19-smitte, kan du vedlægge et billede af dit testresultat fra sundhed.dk som dokumentation for dine forhold. Testresultatet må maksimalt være 7 dage gammelt.
  • Hvis du melder dig syg til en prøve, skal du selv sørge for at tilmelde dig prøven på ny.
  • Hvis du ikke har meldt dig syg til prøven og udebliver, har du brugt et prøveforsøg.
 • Godkendelsen af din sygemelding er betinget af, at der foreligger gyldig dokumentation. Læs mere om krav til lægeerklæringer på din studieportal under "Studievejledning".
 • Godkendelsen er ligeledes betinget af, at du ikke har deltaget i eksamen. Hvis du er for syg til at gennemføre eksamen, skal du udeblive fra eksamen eller afbryde eksamen, hvis du bliver syg under vejs.

 

Du kan læse mere om sygdom ved eksamen på din studieportal.

Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?

Hvis du får tekniske problemer på eksamensdagen, gælder nedenstående retningslinjer. Dem skal du følge både, hvis du ikke kan logge på Zoom og få adgang til venterummet i god tid inden eksaminationens start, og hvis du får tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at du kan gennemføre eksamen.

 • Ved tekniske problemer, der opstår før din eksamen er påbegyndt, skal du tage kontakt til Aarhus BSS IT Support. Her skal du huske at angive dit telefonnummer, så supporteren kan tage kontakt til dig.
 • Hvis de tekniske problemer forhindrer din deltagelse i eksamenen eller gør at eksamenen bliver afbrudt, skal du straks kontakte din eksaminator via mail og gerne oplyse dit telefonnummer.
 • Hvis det ikke lykkes at få oprettet forbindelse til dig via Zoom inden for 5 minutter eller forbindelsen mistes gentagne gange, afbrydes prøven.
 • Eksaminator vil efterfølgende kontakte dig på mail eller telefon og aftale et nyt prøvetidspunkt, der typisk vil ligge umiddelbart efter at de andre studerende i faget er blevet eksamineret.
 • Hvis dette ikke er muligt, vil du blive henvist til at deltage i prøven ved næste udbud.
 • Uanset hvad, har du ikke brugt et eksamensforsøg, hvis din prøve ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

Hvordan undgår jeg at snyde til eksamen?

AU’s almindelige regler om eksamenssnyd er de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.

 • Vi anbefaler, at du altid orienterer dig i eksamensplanen, som ligger på din studieportal under ”Eksamen”. Her kan du læse om forholdene for din konkrete eksamen og, om din eksamen er planlagt med eller uden hjælpemidler.

 • Alle skriftlige prøver med fysisk fremmøde er lagt om til online-eksamener. Vær opmærksom på, at hvis din omlagte eksamen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave med andre, eller bede andre om at dele deres med dig.
 • Skal du til en online mundtlig eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Du må gerne have gæster med til din eksamen, men i givet fald skal de være synlige i baggrunden under eksaminationen.

Hvordan bliver jeg klar til min online-eksamen?

Hvis din eksamen skal foregå online, kan det være en god idé at forberede sig på eksamen under helt nye rammer hjemmefra. Især mundtlige eksamener online vil være anderledes for de fleste studerende. Derfor kan du med fordel øve dig på eksamensformen som en del af forberedelsen – gerne sammen med en studiekammerat eller din studiegruppe. Det handler om, at du føler dig tryg ved format og teknik, så du kan fokusere på det faglige indhold under eksamen.

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at blive klar til din online-eksamen.

 • Sæt dig grundigt ind i, hvad det er for en eksamen, du skal til. Den information finder du på i eksamensplanen på din studieportal under ”Eksamen”.
 • Undersøg, hvilket teknisk udstyr, du skal have på plads, f.eks. computer, webcam og en opladet telefon. Test, at det virker i god tid inden din eksamen.
 • Undersøg, hvilke relevante programmer, du skal bruge til den pågældende eksamen, f.eks. Zoom og Wiseflow. Du kan læse mere om digitale eksamener på Aarhus BSS under menupunktet ”Eksamen” og ”FAQ – Digital eksamen”. Test, at programmerne virker i god tid inden eksamen. Det gælder også, hvis du skal aflevere i PDF-format. Tjek, at du kan konvertere til det rette format.
 • Hvis du skal bruge Zoom til din eksamen, så læs vejledningen om, hvordan du anvender Zoom i eksamenssituationen. Det er vigtigt, at du følger den af hensyn til IT-sikkerheden.
 • Sørg for, at du ved, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, hvis du får tekniske problemer til en mundtlig eksamen. Dette kan du læse mere om på denne side under ” Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?”
 • Sæt dig ind i, hvordan du undgår at snyde til eksamen. Vær særligt opmærksom på, at du ikke må tale med andre under individuelle eksamener – heller ikke, selvom de foregår hjemmefra. Du kan finde mere information i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen” og i venstremenuen på din studieportal under ”Eksamen” og ”Eksamenssnyd”
 • Spørg din underviser før din eksamen, hvis du er i tvivl om noget.

Få flere gode råd om mundtlige online-eksamener på Studypedia

Hvor kan jeg læse mere om digitale eksamener?

Du kan lære mere om digital eksamen på din studieportal under menupunktet ”Eksamen” og ”Digital eksamen”. Her kan du blandt andet finde en FAQ med de vigtigste spørgsmål og svar.

Er din skriftlige stedprøve omlagt til en hjemmeprøve, afvikles den som en almindelig hjemmeprøve (WHAI) i WISEflow. Se vejledningen til hjemmeprøver her.

Jeg har søgt om forlænget tid til eksamen, og nu er eksamen blevet omlagt. Gælder dispensationen også til den omlagte eksamen?

Har du fået tildelt ekstra tid til en stedprøve, som nu er konverteret til en hjemmeopgave af samme varighed, vil den ekstra tid blive lagt til din hjemmeopgave. Inden eksamensdagen skal du tjekke, at den ekstra tid er registreret korrekt i Wiseflow. Er tiden ikke registreret korrekt, skal du hurtigst muligt kontakte studieadministrationen på mail bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk

Undervisning

Hvad kan jeg forvente af undervisningen i forårssemesteret 2021?

 

Opdatering den 6. April 2021: 

Størstedelen af undervisningen vil foregå online i forårssemesteret.

Regeringens genåbningsplan giver mulighed for i et begrænset omfang at tilrettelægge fysiske undervisningsaktiviteter. Disse tilrettelægges på det enkelte fakultet. Den begrænsede genåbning omfatter alle studerende, men der vil være særligt fokus på:

 • Praksisorienteret undervisning, der ikke kan gennemføres online, f.eks. i forbindelse med klinik-, laboratorie- og værkstedsundervisning.
 • At tilbyde førsteårsstuderende mulighed for at kunne møde ind til fysisk holdundervisning inden for de givne rammer.

Du skal orientere dig om dine undervisningsplaner via Blackboard.

Undervisning med fysisk fremmøde vil blive afholdt under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse. Se retningslinjerne for adfærd på campus og vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, som er max 72 timer gammel.

Hvilke rettigheder og pligter har jeg i forbindelse med optagelser af undervisning?

 

 

En underviser må gerne streame eller optage undervisning, der er en del af et tilrettelagt undervisningsforløb, så længe du bliver gjort opmærksom på det. Det gør du via Blackboard.

Underviseren må efterfølgende gerne placere optagelser af undervisning i det tilhørende kursusrum i Blackboard, hvor kun du og dine medstuderende på kurset har adgang. Hvis du som studerende kan identificeres, må underviseren ikke gøre optagelserne tilgængelige for andre end deltagerne på det pågældende kursus uden dit samtykke. Optagelserne vil blive slettet efter semestrets afslutning.

Du må som studerende ikke optage undervisning eller dele underviserens optagelser af undervisning, som ligger i et kursusrum i BlackBoard eller på Panopto, medmindre du har samtykke fra underviseren og dine medstuderende.

Hvis du anmoder om at optage undervisningen som led i studieassistentordningen, bør underviseren som udgangspunkt give dig samtykke, med mindre andre væsentlige forhold taler imod.  

Symptomer og smitte med coronavirus

Jeg har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har symptomer på COVID-19 (typisk feber, hoste, ondt i halsen, hovepine, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær), må du ikke møde op på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem. Her skal du:

 • Isolere dig i hjemmet. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Kontakte egen læge, som vurderer, om du skal få foretaget en test

Læs desuden Sundhedsstyrelsen pjece Til dig der har symptomer på COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. 

Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du:

 • Isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Orienterer studieadministrationen om, at du er smittet. Det gør du via AU’s corona-blanket

De ansvarlige på Aarhus Universitet vil kontakte dig for i samarbejde med smittesporingsenheden at hjælpe med kontaktopsporing på Aarhus Universitet og hurtigst muligt afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Læs desuden Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er smittet med COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. 

Jeg er nær kontakt til en person, der har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har været i nær kontakt med en, som har symptomer på COVID-19, skal du være særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. 

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19?

Hvis du har været i nær kontakt til en person på AU, der er smittet med COVID-19, skal du:

 • Gå hjem med det samme og isolerer dig i hjemmet.
 • Hurtigst muligt lade dig teste og i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
 • Du må først møde på universitetet igen, når du ved, at testen er negativ.
 • Hvis du bliver testet positiv skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. 

Studieliv

Hvordan tilpasser jeg mig til min nye hverdag?

Har du brug for hjælp til at strukturere din nye hverdag og nye studieformer, har Studypedia udviklet nogle råd til dit online studiearbejde.
Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.
Endelig kan du her læse fem gode råd til at håndtere din nye hverdag    

Jeg har brug for at tale med nogen om situationen. Hvem kan jeg snakke med?

 

Du er altid velkommen til snakke med en studievejleder om det, der ligger dig på sinde, selvom det i øjeblikket ikke kan ske ved fysisk fremmøde. På denne side kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.

Derudover er der flere andre muligheder:

Hos Studenterrådgivningen kan du få online og telefonisk rådgivning. Derudover er både AU Helpline og Studenterpræsterne Aarhus klar til at tale med dig.

Udveksling

Jeg skal på udvekslingsophold i foråret- hvordan holder jeg mig opdateret?

denne side under ” Udlandsophold - foråret 2021” vil du løbende kunne finde relevante informationer om planlagte udlandsophold i foråret.  

Særligt for efter- og videreuddannelse

Kan jeg afmelde mig fag?

Hvis du står i en situation, hvor du ikke længere ønsker at følge dine fag, skal du være opmærksom på reglerne for afmelding. Ønsker du at afmelde dig fra et eller flere fag, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold. Hvis du mener, at der er usædvanlige forhold, er du velkommen til at tale med en studievejleder. Du kan finde kontaktoplysninger på din studievejleder på din studieportal under ”studievejledning”.

Kan jeg få personlig vejledning og hjælp til mit studie (trivsel, studieplanlægning, dispensationer etc.)?

Ja, du er velkommen til at sende en mail eller booke en samtaletid hos en af vores studievejledere på efter-og videreuddannelse. I øjeblikket vejleder vi pr. telefon, Zoom og mail. Du kan finde vores kontaktinformation for HD/master/MBA/jura deltid vejledning her

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål i"AU FAQ'en" eller "FAQ for Aarhus BSS-studerende", så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Aarhus BSS Student Services

Fra 29. januar 2021 kan du kontakte Aarhus BSS Student Services på telefon 8716 4026 i tidsrummet kl. 8-15 på alle hverdage. 

Du kan også skrive til Aarhus BSS Student Services på: studentservices.bss@au.dk

Vi besvarer mails på alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00-15.00.  

Når du henvender dig på mail, bedes du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk). Husk at oplyse dit fulde navn og studieretning.

Pga. Covid-19 er det i øjeblikket desværre ikke muligt at træffe os på campus. Mens vi venter på en forbedring af situationen, vil vi derfor opfordre dig til at bruge vores øvrige kontaktmuligheder: e-mail og telefonisk henvendelse.

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal


Studieinformation

12.03.2021 | Studerende

Mangler du at bestå et fag fra en tidligere eksamen?

Du har nu mulighed for at tilmelde dig reeksamen i sommeren 2021.

12.02.2021 | Studerende

Husk at søge om optagelse på kandidatuddannelsen!

Er du 6. semesterstuderende og vil du gerne starte på din kandidatuddannelse efter sommerferien?

10.02.2021 | Studerende

AU afskaffer studieaktivitetskravet på 45 ECTS pr. studieår

Den 1. februar 2021 er studieaktivitetskravet blevet afskaffet for alle uddannelser ved AU. Universitetsledelsen har samtidig valgt, at fastholde en række andre regler for fremdrift.

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.  

Kontakt Aarhus BSS Student Services

Fra 29. januar 2021 kan du kontakte Aarhus BSS Student Services på telefon 8716 4026 i tidsrummet kl. 8-15 på alle hverdage. 

Du kan også skrive til Aarhus BSS Student Services på: studentservices.bss@au.dk

Vi besvarer mails på alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00-15.00.  

Når du henvender dig på mail, bedes du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk). Husk at oplyse dit fulde navn og studieretning.

Pga. Covid-19 er det i øjeblikket desværre ikke muligt at træffe os på campus. Mens vi venter på en forbedring af situationen, vil vi derfor opfordre dig til at bruge vores øvrige kontaktmuligheder: e-mail og telefonisk henvendelse.

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal