Corona

Studerende på Aarhus BSS

 • Find kontaktinformation og den nyeste information, som er gældende for Aarhus BSS-studerende.

Corona FAQ for Aarhus BSS-studerende

Generelt

Hvordan holder jeg mig bedst opdateret? Hvor finder jeg mere information?

Du vil løbende blive orienteret via din AU-mail og Brightspace. Derudover kan du også finde aktuel information for Aarhus BSS-studerende på denne side, og via AUs FAQ for studerende kan du finde information, som er gældende for alle AU-studerende. 

Ophold på Aarhus BSS

Må jeg komme på campus?

 

Alle studerende på Aarhus BSS har igen fuld adgang til campus. Som studerende kan du i åbningstiden komme ind overalt på Aarhus Universitet BSS. Uden for normal åbningstid kan du komme ind ved hjælp af dit studiekort.  Der åbnes for læsepladser og grupperum for alle studerende, men genåbningen kommer ikke til at ændre på eksamensformen for sommerens eksamener. Størstedelen af eksamenerne på Aarhus BSS i forårssemesteret 2021 vil fortsat blive afholdt online og i overensstemmelse med eksamensplanerne.

Læs mere her på FAQ’en om adgangen til læsepladser og grupperum.

Kan jeg få adgang til grupperum og læsepladser?

Læsepladser

Der er fri adgang til alle læsepladser på Aarhus BSS. Læsepladserne kan løbende benyttes og kræver ikke forhåndsbookning.

 

Grupperum

Det er også muligt at booke grupperum til studiegruppeaktiviteter. Grupperummene vil være tilgængelige for alle studerende via bookingsystemet Roombooking. Du kan tilgå roombooking.au.dk her

Skal jeg bruge mundbind, når jeg færdes på universitetet?

Kravet om at bære mundbind eller visir på de videregående uddannelsesinstitutioner er pr. 14. juni ophævet.

Der kan være studerende eller medarbejdere, der fortsat ønsker at bære mundbind eller visir, og vi opfordrer til at respektere, hvis medstuderende eller kolleger fortsat bærer mundbind/visir.

Undervisning

Hvad kan jeg forvente af undervisningen i efterårssemesteret 2021?

 

Regeringens seneste genåbningsplan giver os igen mulighed for at tilrettelægge fysiske undervisningsaktiviteter i efterårssemestret. Vi gennemfører derfor undervisningen fysisk på campus, men det vil naturligvis være under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes på det tidspunkt gældende retningslinjer og anbefalinger.  

Hvilke rettigheder og pligter har jeg i forbindelse med optagelser af undervisning?

 

 

En underviser må gerne streame eller optage undervisning, der er en del af et tilrettelagt undervisningsforløb, så længe du bliver gjort opmærksom på det. Det gør du via Brightspace.

Underviseren må efterfølgende gerne placere optagelser af undervisning i det tilhørende kursusrum i Brightspace, hvor kun du og dine medstuderende på kurset har adgang. Hvis du som studerende kan identificeres, må underviseren ikke gøre optagelserne tilgængelige for andre end deltagerne på det pågældende kursus uden dit samtykke. Optagelserne vil blive slettet efter semestrets afslutning.

Du må som studerende ikke optage undervisning eller dele underviserens optagelser af undervisning, som ligger i et kursusrum i Brightspace eller på Panopto, medmindre du har samtykke fra underviseren og dine medstuderende.

Hvis du anmoder om at optage undervisningen som led i studieassistentordningen, bør underviseren som udgangspunkt give dig samtykke, med mindre andre væsentlige forhold taler imod.  

Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at møde fysisk op på campus pga. coronavirus?

Hvis du ikke kan møde fysisk på campus grundet forhold direkte relateret til coronavirussen, har du mulighed for at få tilknyttet en studieassistent, der formidler, hvad der sker på campus. På den måde kan du fortsat følge dit studie hjemmefra. Hvis du ønsker, at blive tilknyttet ordningen, skal du dokumentere baggrunden for dit behov. Dokumentationen kan f.eks. være en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er særligt udsat. Læs mere på: studieassistent.au.dk.

Symptomer og smitte med coronavirus

Jeg har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke deltage i eventuelle fysiske aktiviteter på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem. Du skal isolere dig i hjemmet og i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du:

 • isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger
 • hvis du er testet positiv med en antigentest, skal du hurtigst muligt få taget en opfølgende PCR-test, som kan be- eller afkræfte, at du er smittet med COVID-19.
 • orienterer studieadministrationen om, at du er smittet (hvad enten det er ved antigentest eller PCR-test). Det gør du via AU’s corona-blanket

Du kan efterfølgende blive kontaktet af ansatte på universitetet, der vil hjælpe med at afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen. 

 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er nær kontakt til en person, der har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har været i nær kontakt med en, som har symptomer på COVID-19, skal du være særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for smitteforebyggelse.

Læs mere om nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.  

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19?

Hvis du har været i nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19, skal du følge Sundhedsmyndighedernes vejledning til nære kontakter.     

Hvis du bliver testet positiv, skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg.

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere. 

Studieliv

Retningslinjer for studenterforeningers arrangementer

Læs universitetets fælles retningslinjer her

Trivselspulje til genstart af studielivet

Aarhus BSS har afsat en pulje af midler til at genstarte studielivet i 2021 og styrke trivslen blandt de studerende efter en lang periode med coronanedlukning.

Trivselspuljen til genstart af studielivet kan søges af studenterorganisationer og -foreninger, som ønsker støtte til aktiviteter med et fagligt-socialt indhold, der bidrager til fællesskabet blandt de studerende.

Der er to ansøgningsrunder i 2021.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål i"AU FAQ'en" eller "FAQ for Aarhus BSS-studerende", så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Aarhus BSS Student Services

 

Tåsingegade

 • Adresse: Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443, 8000 Aarhus C
 • Telefon og e-mails besvares: mandag-fredag kl. 8-15
 • Personligt fremmøde: Mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-15.00

Fuglesangs Allé

 • Adresse: Fuglesangs Allé 4, 4. sal i bygning 2610 (S-bygningen), 8210 Aarhus V 
 • Telefon og e-mails besvares: mandag-fredag kl. 8-15
 • Personligt fremmøde: Tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.00

Kontaktinformation

Husk

 • Vi holder lukket på helligdage (inkl. 5. juni) samt den 24. december - 1. januar (begge dage inklusiv)

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal


Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.  

Kontakt Aarhus BSS Student Services

 

Tåsingegade

 • Adresse: Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443, 8000 Aarhus C
 • Telefon og e-mails besvares: mandag-fredag kl. 8-15
 • Personligt fremmøde: Mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-15.00

Fuglesangs Allé

 • Adresse: Fuglesangs Allé 4, 4. sal i bygning 2610 (S-bygningen), 8210 Aarhus V 
 • Telefon og e-mails besvares: mandag-fredag kl. 8-15
 • Personligt fremmøde: Tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.00

Kontaktinformation

Husk

 • Vi holder lukket på helligdage (inkl. 5. juni) samt den 24. december - 1. januar (begge dage inklusiv)

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal