FAQ - Regler for større skriftlige afleveringer

Bemærk: Reglerne er kun gældende for studerende på BA in Marketing and Management Communication, MA in Corporate Communication og Kandidat i Virksomhedskommunikation. 

Eksamensopgavers omfang

Eksamensopgavers maksimale omfang fremgår af prøvebeskrivelserne i de enkelte kursusbeskrivelser, der kan findes i AU Kursuskatalog. Omfanget angives i tegn (med mellemrum).

Hvad tæller med i udregningen af opgavens samlede antal tegn?

Følgende tæller med i opgørelsen over opgavens længde:

 • Fodnoter
 • Figurer
 • Modeller

Hvor mange tegn tæller tabeller og figurer?

Ved optælling af tegn medregnes den tekst, der kan tælles af Word-count funktionen. Billeder, modeller, figurer og lign., der er indsat i opgaven som billede, tælles derfor ikke med. En model eller figur, udarbejdet af den studerende, medregnes, hvis den kan tælles i tegn. Som udgangspunkt skal en model eller figur, udarbejdet af den studerende, indsættes som almindelig og tællelig tekst. Hvis det kun er muligt at indsætte en model eller figur som billede, eller hvis det er den mest optimale løsning, f.eks. af hensyn til præsentationen, kan den studerende naturligvis gøre det. Den studerende må imidlertid ikke indsætte en model eller figur som billede, hvis der reelt blot er tale om almindelig tekst.

Er der indhold, der ikke tæller med i udregningen af opgavens samlede antal tegn? 

Følgende tæller ikke med i opgørelsen over opgavens længde:

 • Obligatorisk forside
 • Selvvalgt forside (De studerende vælger selv, hvilke informationer denne skal indeholde)
 • Indholdsfortegnelse
 • Bibliografi
 • Bilag
 • Resumé
 • Sidehoved og sidefod, samt sidetal

Hvad sker der, hvis omfangsangivelsen overskrides?

Overskridelse af det angivne maksimale omfang af en opgave fører til afvisning af opgaven uden bedømmelse men med et brugt eksamensforsøg. Omfangsbestemmelser for eksamensopgaver fremgår af de enkelte prøvebeskrivelser, der kan findes i AU Kursuskatalog

Skal der individualiseres ved en skriftlig gruppeeksamen?

Ved gruppeeksamen skal der angives, hvem der har udarbejdet og har særligt ansvar for de enkelte dele af den afleverede opgave. Opgavens indledning, problemformulering, afgrænsning o. lign. samt konklusion anses for at være udarbejdet i fællesskab af gruppen og skal ikke individualiseres. Hvis ikke det angives, hvem der har særligt ansvar for de enkelte dele af opgaven, fører dette til afvisning af opgaven uden bedømmelse men med et brugt eksamensforsøg.

 • Ved skriftlige opgaver uden mundtligt forsvar og uden vejledning skal individualisering ske ved angivelse af studienumre i indholdsfortegnelsen. Dette er af hensyn til anonymitet.
 • Ved skriftlige opgaver med mundtligt forsvar og/eller med vejledning skal individualisering ske ved angivelse af navn i indholdsfortegnelsen.