Brug af PC ved mundtlige prøver med forberedelsestid

Hvis det i forberedelsestiden ved en mundtlig eksamen er tilladt at benytte alle hjælpemidler, gælder dette også egen medbragt PC.

 

Du må i forberedelsestiden benytte PC'ens programmer og filer, og du må benytte internettet til informationssøgning.

 

Men du må IKKE kommunikere med andre under forberedelsen. Dette betyder, at alle kommunikationstjenester (e-mail, Messenger, Skype etc.) SKAL være lukket under hele forberedelsen.

 

Aarhus Universitet er ikke ansvarlig i forbindelse med PC-svigt, elforsyning eller internetadgang.