Hvordan ser jobmarkedet ud?

Karrierevejviser

På de følgende sider kan du læse mere om jobmarkedet via forskellige undersøgelser.

Ballisagers rekrutteringsanalyse

Vidste du at...

... LinkedIn er en af de mest brugte rekrutteringskanaler både i det private og det offentlige? 59 % af de private virksomheder og 43 % af offentlige virksomheder benytter sig af LinkedIn, når de skal finde nye medarbejdere. 

... at de 3 meste sete mangler i en ansøgning er: Utilstrækkelig beskrivelse af match mellem ansøger og job, utydelig beskrivelse af motivationen for jobbet og mangel på konkrete eksempler på ansøgerens kompetencer? 

Dette og meget mere kan du læse mere om i Ballisagers rekrutteringsanalyse fra 2018

Se de nyestes opgørelser fra Ballisagers rekrutteringsanalyse

Karrierevejviser

Karrierevejviser 2016 er en guide, der hjælper dig gennem overgangen fra studie til job. 

Du kan læse den her

Kompetence- og jobkatalog

Få inspiration til, hvad hvilke stillinger du kan komme til at sidde i med din uddannelsesbaggrund. 

Læs kataloget her