BAMMC

I nedenstående felter kan du se, hvordan lukningen berører dig afhængigt af, hvilket år du er optaget på uddannelsen.


BA i Marketing and Management Communication

Optaget på uddannelsen i 2016

 

Hvilke kandidatuddannelser har jeg adgang til?                     

  • MA in Corporate Communication (retskrav)
  • Cand.merc. forudsat at der tages en 30 ECTS cand.merc.-valgfagspakke eller tilsvarende på udveksling
  • Cand.it i IT, Kommunikation og Organisation (ITKO). Der optages 50% flere fra 2019, men man søger ind på lige fod med alle andre og er derfor ikke sikret optag.    

Er der mulighed for at få titlen Cand.merc. i Strategic Communication?
Hvis du har søgt om optagelse på MACC, så har du mulighed for at skifte til Strategic Communication i 2020. Læs mere om muligheden for at skifte over.    

Vil Strategic Communication ligne MACC-uddannelsen?
Cand.merc. i Strategic Communication vil på mange punkter ligne MACC-uddannelsen. Flere fag vil gå igen, og det vil også være de samme undervisere, du møder. Det vil ikke være et krav, at man har taget cand.merc. valgfagspakken, hvis man ønsker at søge ind på netop denne linje. Alle andre cand.merc.-linjer kræver valgfagspakken.

Hvor kan jeg finde fagbeskrivelserne for Strategic Communication?
Uddannelsen og fagbeskrivelserne for Strategic Communication vil være tilgængelige i løbet af efteråret 2019, og fagbeskrivelserne vil til den tid kunne findes i AUs kursuskatalog.

Vil vi mangle faglig viden på Cand.merc. i Strategic Communication, hvis vi ikke tager cand.merc. valgsfagspakken på 5. semester på BAMMC?
Det vil ikke være tilfældet. Cand.merc. i Strategic Communication er målrettet studerende med en kommunikationsfaglig baggrund. Uddannelsen vil altså tage udgangspunkt i, at man har en bacheloruddannelse inden for kommunikation, og fagene vil basere sig på denne faglighed.

Hvad gør jeg, hvis jeg er eller bliver forsinket i mit studieforløb?
Du skal altid henvende dig til studievejledningen for din uddannelse, hvis du bliver forsinket. Vi kan hjælpe dig med evt. dispensationsansøgninger og tilrettelæggelse af et studieprogram. Da BAMMC og MACC er under udfasning, vil dit resterende studieforløb blive noget anderledes, end hvis du havde fulgt det normerede studieprogram. Men der kan altid findes en løsning.  

Hvordan kan jeg få hjælp og vejledning?
Du er meget velkommen til at kontakte studievejledningen.

 

Optaget på uddannelsen i 2017 og 2018

 

Hvilke kandidatuddannelser har jeg adgang til?                     

  • Cand.merc. i Strategic Communication (retskrav fra 2020)
  • Andre Cand.merc.-linjer - forudsat at der tages en 30 ECTS cand.merc. valgfagspakke eller tilsvarende på udveksling    
  • Cand.it i IT, Kommunikation og Organisation (ITKO). Der optages 50% flere fra 2019, men man søger ind på lige fod med alle andre og er derfor ikke sikret optag.    

Vil Strategic Communication ligne MACC-uddannelsen?
Cand.merc. i Strategic Communication vil på mange punkter ligne MACC-uddannelsen. Flere fag vil gå igen, og det vil også være de samme undervisere, du møder. Det vil ikke være et krav, at man har taget cand.merc. valgfagspakken, hvis man ønsker at søge ind på netop denne linje. Alle andre cand.merc.-linjer kræver valgfagspakken.

Hvor kan jeg finde fagbeskrivelserne for Strategic Communication?
Uddannelsen og fagbeskrivelserne for Strategic Communication vil være tilgængelige i løbet af efteråret 2019, og fagbeskrivelserne vil til den tid kunne findes i AUs kursuskatalog. Her kan du se uddannelsens opbygning

Vil vi mangle faglig viden på Cand.merc. i Strategic Communication, hvis vi ikke tager cand.merc. valgsfagspakken på 5. semester på BAMMC?
Det vil ikke være tilfældet. Cand.merc. i Strategic Communication er målrettet studerende med en kommunikationsfaglig baggrund. Uddannelsen vil altså tage udgangspunkt i, at man har en bacheloruddannelse inden for kommunikation, og fagene vil basere sig på denne faglighed.

Hvad gør jeg, hvis jeg er eller bliver forsinket i mit studieforløb?
Du skal altid henvende dig til studievejledningen for din uddannelse, hvis du bliver forsinket. Vi kan hjælpe dig med evt. dispensationsansøgninger og tilrettelæggelse af et studieprogram. Da BAMMC og MACC er under udfasning, vil dit resterende studieforløb blive noget anderledes, end hvis du havde fulgt det normerede studieprogram. Men der kan altid findes en løsning.

Hvordan kan jeg få hjælp og vejledning?
Du er meget velkommen til at kontakte studievejledningen.

 

Færdiggørelsesplan for Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication

Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication har haft sidste optag pr. 1. september 2018. Du skal derfor være særligt opmærksom på, hvornår du har sidste mulighed for at gå til eksamen og reeksamen (2. og 3. prøveforsøg).

Nedenfor finder du en plan for færdiggørelse af uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at undervisningen kun udbydes én gang i forbindelse med det normerede studieforløb. Du har som altid 3 prøveforsøg i alle fag på 1.-6. semester fordelt på ordinær eksamen, reeksamen i samme semester og ordinær eksamen i det efterfølgende semester. Det 3. udbud er det sidste prøveforsøg, du har mulighed for at deltage i.

Studerende optaget før 2018, der ikke følger det normerede studieforløb, skal ligeledes være opmærksomme på nedenstående plan, da 3. udbud i færdiggørelsesplanen er definitivt sidste gang, prøverne udbydes.

Mulighed for studieplanlægning
Denne plan er gældende for alle studerende på uddannelsen, der har et almindeligt studieforløb. Inden for rammerne af studieaktivitetskrav og inden for maksimal studietid har du mulighed for at justere i din studieplan. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviger fra det anbefalede, normerede studieforløb, kan det medføre begrænsninger i forhold til 3 prøvemuligheder i hvert fagelement.

Hvis du overvejer en individuel studieplanlægning inden for ovennævnte rammer, skal du også være opmærksom på regler om adgang til reeksamen mv. Vi anbefaler derfor altid, at du får sparring til individuel studieplanlægning hos studievejledningen.

Hvis du har en særlig tilrettelagt studieplan, anbefales du også at kontakte studievejledningen.

Uforudsete hindringer som medfører et ualmindeligt studieforløb
Nedenstående plan er som nævnt en oversigt over undervisning og prøvemuligheder for studerende med et almindeligt studie- og prøveforløb. Støder du undervejs i studiet ind i forhindringer, der gør, at du ikke kan følge studiet inden for disse rammer, (fx barsel, dispensationer til nedsat studieaktivitetskrav o.l.) skal du straks kontakte studievejledningen med henblik på at afdække mulighederne for at færdiggøre uddannelsen.

Færdiggørelsesplan for Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication  

Semester

Fag

1. eksamensudbud

(ordinær eksamen)

2. eksamensudbud
(reeksamen)

3. eksamensudbud
(reeksamen)

1. semester (efterår ’18)

Communication Theory

December ’18/ januar ’19

Februar ’19

August ’19

1. semester (efterår ’18)

Research Methodology

 

December ’18/ januar ’19

Februar ’19

August ’19

1. semester (efterår ’18)

Economics

 

December ’18/ januar ’19

Februar ’19

 

August ’19

2.  semester (forår ’19)

Communication in a Management Perspective

Maj/juni ’19

August ’19

Maj/juni ’20

2. semester (forår ’19)

Corporate Discourse Analysis

Maj/juni ’19

August ’19

Maj/juni ’20

2. semester (forår ’19)

Organisational Behaviour

 

Maj/juni ’19

August ’19

Maj/juni ’20

3. semester (efterår ’19)

Communication in a Marketing Perspective

December ’19/januar ’20

Februar ’20

December ’20/januar ’21

3. semester (efterår ’19)

Communication Planning and Measurement

December ’19/januar ’20

Februar ’20

December ’20/januar ’21

3. semester (efterår ’19)

Marketing and Consumer Behaviour

December ’19/ januar ’20

Februar ’20

December ’20/januar ’21

4. semester (forår ’20)

Communication in a Global Perspective

Maj/juni ’20

August ’20

Maj/juni ’21

4. semester (forår ’20)

 

Corporate Media

Maj/juni ’20

August ’20

Maj/juni ’21

4. semester (forår ’20)

Accounting

Maj/juni ’20

August ’20

Maj/juni ’21

4. semester (forår ’20)

Introduction to Statistics

Maj/juni ’20

August ’20

Maj/juni ’21

5. semester (efterår ’20)

Valgfag

December ’20/januar ’21

Februar ’21

December ’21/januar ’22

6. semester (forår ’21)

Project Management

Maj/juni ’21

August ’21

Maj/juni ’22

6. semester (forår ’21)

Bachelor’s Project

Maj ’21

September ’21

Maj ’22