MACC

Den sidste årgang af studerende på MA in Corporate Communication bliver optaget i sommeren 2019. Den sidste årgang vil have samme studieordning som de nuværende kandidatstuderende. Du vil derfor fortsat kunne finde alle studierelevante oplysninger her på din studieportal.

Hvis du er bachelorstuderende, kan du læse om dine muligheder under BAMMC i venstremenuen. 

Færdiggørelsesplan for kandidatuddannelsen i Corporate Communication (MACC)

Kandidatuddannelsen i Corporate Communication (MACC) har haft sidste optag pr. 1. september 2019. Du skal derfor være særligt opmærksom på, hvornår du har sidste mulighed for at gå til eksamen og reeksamen (2. og 3. prøveforsøg).

Nedenfor finder du en plan for færdiggørelse af uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at undervisningen kun udbydes én gang i forbindelse med det normerede studieforløb. Du har som altid 3 prøveforsøg i alle fag på 1.-4. semester fordelt på ordinær eksamen, reeksamen i samme semester og ordinær eksamen i det efterfølgende semester. Det 3. prøveforsøg er det sidste, du har mulighed for at deltage i.

Studerende der følger det normerede studieforløb
Denne plan er gældende for alle studerende på uddannelsen, der har et almindeligt studieforløb. Inden for rammerne af studieaktivitetskrav og inden for maksimal studietid har du mulighed for at justere i din studieplan. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviger fra det anbefalede, normerede studieforløb, kan det medføre begrænsninger i forhold til 3 prøveforsøg i hvert fagelement.

Studerende der ikke følger det normerede studieforløb
Har du – eller overvejer du - en særligt tilrettelagt studieplanlægning, skal du også være opmærksom på regler om adgang til reeksamen mv. Vi anbefaler derfor altid, at du får sparring til individuel studieplanlægning hos studievejledningen.

Studerende optaget før 2019, der ikke følger det normerede studieforløb, skal ligeledes være opmærksomme på nedenstående plan, da 3. udbud i færdiggørelsesplanen er definitivt sidste gang, prøverne udbydes.

Støder du undervejs i studiet ind i forhindringer, der gør, at du ikke kan følge studiet inden for disse rammer (fx barsel, dispensationer til nedsat studieaktivitetskrav o.l.) skal du straks kontakte studievejledningen med henblik på at afdække mulighederne for at færdiggøre uddannelsen.

Færdiggørelsesplan for kandidatuddannelsen i Corporate Communication (MACC)

Semester

Fag

1. eksamensudbud

(ordinær eksamen)

2. eksamensudbud
(reeksamen)

3. eksamensudbud
(reeksamen)

1. semester (efterår ’19)

 

Scientific Methods

 

 

December ’19/ januar ’20

 

Februar ’20

 

December ’20/ januar ’21

1. semester (efterår ’19)

Corporate Communication

 

 

December ’19/ januar ’20

 

Februar ’20

 

December ’20/ januar ’21

1. semester (efterår ’19)

Strategic Management of Organisations from a Communicative Perspective

 

December ’19/ januar ’20

 

Februar ’20

 

 

December ’20/ januar ’21

2.  semester (forår ’20)

 

Stakeholder Relations

 

Maj/juni ’20

 

August ’20

 

Maj/juni ’21

2. semester (forår ’20)

Corporate Communication in Change and Crisis Situations

 

Maj/juni ’20

 

August ’20

 

Maj/juni ’21

2. semester (forår ’20)

Social Media Communication, Innovation and Management

 

Maj/juni ’20

 

August ’20

 

Maj/juni ’21

3. semester (efterår ’20)

 

Valgfag

 

December ’20/ januar ’21

 

Februar ’21

 

December ’21/januar ’22

4. semester (forår ’21)

 

Speciale

Aflevering 1. juni ’21
Mundtligt forsvar juni ’21

 

Se Studieportal

 

Se Studieportal