Specialelæseplads ved Institut for Virksomhedsledelse

Specialelæseplads ved Institut for Virksomhedsledelse – aflyst foråret 2021 pga. covid-19

Grundet covid-19 udbyder Institut for Virksomhedsledelse desværre ikke specialelæsepladser i foråret 2021.

Dette gælder studerende på alle linjer på Institut for Virksomhedsledelse: B2B, IB, IM, INNO, ITKO, Oecon (med MGMT-vejleder), MAC, MACC, MAR og SOL.