Kurser i udlandet

(Siden er under udvikling. Tjek også informationen vedrørende forhåndsgodkendelse og merit under "Studievejledning - Forhåndsgodkendelse og Merit" i venstremenuen!).

Både før, under og efter dit udvekslingsophold skal du indsamle dokumentation og information om kurser på dit værtsuniversitet. Nedenfor er et overblik over de forskellige elementer du skal forholde dig til, når du skal overføre kurser fra et udenlandsk universitet til din uddannelse her på Aarhus BSS. I venstremenuen under forhåndsgodkendelse kan du læse nærmere om, hvordan du søger forhåndsgodkendelse.                                                                                      

Ansøgning til Aarhus BSS, AU (Course selection)

For at få tildelt en plads på en udvekslingsaftale skal du sandsynliggøre, at du vil kunne tage 30 ECTS på de ansøgte universiteter. Derfor skal du for hvert af de ansøgte universiteter i MoveON udfylde et felt om course selection at host university. De fag du skriver i ansøgningen er ikke bindende, og det er ikke ansøgning om forhåndsgodkendelse. Det kan være tidskrævende at indsamle information om kurser, så afsæt god tid til det. Hvis fagudbuddet for det semester, du søger, endnu ikke er tilgængeligt på værtsuniversitetes hjemmeside, sammensætter du dit studieprogram på baggrund af det eksisterende kursusudbud.

Som vejledning kan du finde en oversigt over tidligere forhåndsvurderede fag på din studieportal under Studievejledning > Forhåndsgodkendelse og merit > Forhåndsvurderede fag. Oversigten er alene en hjælp til dig, så du har en fornemmelse af, hvilke fag andre studerende tidligere har taget på universiteterne. Det er ikke en dækkende liste over alle udbudte fag for hvert universitet. Brug filtrer funktionen for at finde din uddannelse.

Forhåndsgodkendelse

Når du er blevet optaget på et værtsuniversitet, kan du gå i gang med at søge en forhåndsgodkendelse. Læs nærmere under Forhåndsgodkendelse i venstremenuen. 

Kurser på værtsuniversitetet

Følg instruktionerne fra værtsuniversitetet, når du skal vælge kurser. Det er meget forskelligt, hvornår og hvordan procedurerne er for tilmelding til kurser. Nogle studerende vil skulle søge kurser i forbindelse med optagelse på værtsuniversitetet, mens andre først vil kunne søge umiddelbart inden semesterstart.

Learning Agreement

Skal du på udveksling via ERASMUS, skal du også udfylde en Learning Agreement. Kurserne i din Learning Agreement skal være de kurser, som du har fået forhåndsgodkendt og er blevet optaget på hos dit værtsuniversit. At udfylde en Learning Agreement er et krav, for at du kan modtage Erasmus-stipendium. Når du er klar til få underskrevet din Learning Agreement, kan du sende den til bss.international@au.dk eller møde op personligt Aarhus BSS International (1443 - 021). Husk at vedhæfte eller medbringe en kopi af din forhåndsgodkendelse, når du skal have din Learning Agreement underskrevet. Aarhus BSS studerende i Herning skal sende til lenam@au.dk.

Meritoverførsel

Efter du har afsluttet dit ophold og har modtaget dit karakterbevis fra værtsuniversitet, skal du indlevere dette sammen med en ansøgning om meritoverførsel. Hvis du har bestået de forhåndsgodkendte kurser, skal disse overføres til dit studieprogram på AU. Du kan læse nærmere under "Meritoverførsel" i venstremenuen. 

Freemover

Studerende der rejser ud på egen hånd, som Freemovere, skal søge om forhåndsgodkendelse og meritoverførsel på samme vis som studerende, der tager på udveksling via universitets udvekslingsaftaler. Når du søger forhåndsgodkendelse skal du som freemover vedlægge dokumentation på, at du har søgt optagelse på eller er optaget på værtsuniversitetet.