Færdiggørelse af kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation

Kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation sættes i bero

Kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation (den dansksprogede uddannelse) sættes i bero fra 2018 og har haft sidste optag pr. 1. september 2017. Du skal derfor være særligt opmærksom på, hvornår du har sidste mulighed for at gå til eksamen/reeksamen (2. og 3. prøveforsøg).

Nedenfor finder du en plan for færdiggørelse af uddannelsen, dvs. en oversigt som skitserer de 3 prøveforsøg, der udbydes på 1.- 4. semester. Det 3. udbud er det sidste prøveforsøg, du har mulighed for at deltage i. Der udbydes kun undervisning i forbindelse med det normerede studieforløb som optakt til udbuddet af det første ordinære prøveforsøg.

Studerende optaget før 2017, der ikke følger det normerede studieforløb, skal ligeledes være opmærksomme på nedenstående plan, da 3. udbud i færdiggørelsesplanen er definitivt sidste gang, prøverne udbydes.

Mulighed for studieplanlægning

Denne plan er gældende for alle studerende på uddannelsen, der har et almindeligt studieforløb. Inden for rammerne af studieaktivitetskrav og inden for maksimal studietid har du mulighed for at justere i din studieplan. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviger fra det anbefalede, normerede studieforløb, kan det medføre begrænsninger i forhold til 3 prøvemuligheder i hvert fagelement.

Hvis du overvejer en individuel studieplanlægning inden for ovennævnte rammer, skal du også være opmærksom på regler om adgang til reeksamen mv. Vi anbefaler derfor altid, at du får sparring til individuel studieplanlægning hos studievejledningen.

Uforudsete hindringer

Nedenstående plan er som nævnt en oversigt over undervisning og prøvemuligheder for studerende med et almindeligt studie- og prøveforløb. Støder du undervejs i studiet ind i forhindringer, der gør, at du ikke kan følge studiet inden for disse rammer, skal du straks kontakte studievejledningen, så dine muligheder for at færdiggøre uddannelsen kan undersøges.

Færdiggørelsesplan for kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation

Semester

Fag

1. eksamensudbud

(ordinær eksamen)

2. eksamensudbud
(reeksamen)

3. eksamensudbud
(reeksamen)

1. semester (efterår ’17)

Videnskabelig metode

December ’17/ januar ’18

Februar ’18

December ’18/ januar ’19

1. semester (efterår ’17)

Strategisk analyse, ud-vikling og implemen-tering

 

December ’17/ januar ’18

Februar ’18

December ’18/ januar ’19

1. semester (efterår ’17)

Corporate communication og eksterne stakeholder

 

December ’17/ januar ’18

Februar ’18

 

December ’18/ januar ’19

2.  semester (forår ’18)

Strategi og ledelse i et kommunikativt perspektiv

Maj/juni ’18

August ’18

Maj/juni’19

2. semester (forår ’18)

Måling og organisering af kommunikation

Maj/juni ’18

August ’18

Maj/juni’19

2. semester (forår ’18)

Corporate communication og interne stakeholder

 

Maj/juni ’18

August ’18

Maj/juni’19

2. semester (forår ’18)

Valgfag

Maj/juni ’18

August ’18

Maj/juni’19

3. semester (efterår ’18)

Valgfag

December ’18/ januar ’19

Februar ’19

December ’19/januar ’20

3. semester (efterår ’18)

Profilfag/Projektorienteret forløb

December ’18/ januar ’19

Februar ’19

December ’19/januar ’20

4. semester (forår ’19)

Speciale

Aflevering 1. juni ’19
Mundtligt forsvar juni ’19

Se Studieportal

Se Studieportal