Undervisningstilmelding

Såfremt du følger det normerede studieprogram, vil du automatisk blive tilmeldt de obligatoriske fag for din uddannelse.

Husk at tjekke dine undervisningstilmeldinger på mitstudie.au.dk

Du skal selv sørge for at tilmelde dig valgfag via mitstudie.au.dk (selvbetjeningen). Se mere om frister og procedure her

Følger du ikke et normeret studieprogram, og ønsker du at tilmelde dig et obligatorisk fag, det kan f.eks. være et fag du mangler fra et tidligere semester, eller hvis du ikke har bestået et fag og ønsker at følge det igen, skal du sende en mail til din studieadministrator. 

Husk at anføre studieretning, studienummer samt hvilke fag, du ønsker at tilmelde dig.


Frister for tilmelding:

  • Efterårsfag: 5. maj
  • Forårsfag: 5. november

Når du tilmelder dig undervisningen, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. Udskyder du eksempelvis et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Ønsker du blot at blive tilmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg henvises til fristerne for tilmelding til eksamen.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte studievejlederne.