Studie- og læsegrupper

På denne side finder du vejledning til at blive klogere på dig selv i forhold til gruppesamarbejde. 
Siden er bygget op på samme måde som et vejledningsforløb, hvor du med fordel kan vælge at følge øvelserne kronologisk, men du er også velkommen til at udvælge de afsnit, som er mest relevante for dig. 
Du vil i afsnittene finde spørgsmål, som vi ofte vil stille, når du er til en studievejledning hos os. Besvar gerne spørgsmålene for dig selv og notér eventuelt svarene på et stykke papir eller udfyld de tilhørende PDF-skabeloner. Hvis du booker en tid hos din studievejleder, kan du med fordel medbringe dine svar og refleksioner til vejledningssamtalen.  

Studiegrupper og gruppesamarbejde

I studievejledningen møder vi studerende, som henvender sig i vejledningen, fordi de oplever udfordringer i forbindelse med studiegruppearbejde og derfor ønsker værktøjer til det gode og professionelle gruppearbejde. Det kan typisk være studerende, der oplever at:

 • deres gruppesamarbejde ikke fungerer optimalt
 • de ikke har en studiegruppe, men gerne vil have en
 • de ikke ønsker at komme i en studiegruppe, fordi de læser bedre selv

På denne side vil vi give dig nogle øvelser, der kan hjælpe dig med at afdække, hvor dit behov for gruppesamarbejde er, og hvordan du får mest muligt ud af det.

Hvorfor en studiegruppe?

Det er forskelligt fra studerende til studerende, hvordan man får det optimale ud af sit studie. I vejledningen opfordrer vi altid til at indgå i et fagligt fællesskab såsom en studiegruppe, da det både fagligt og socialt er en stor fordel. Vi ser, at  mange oplever en øget studieglæde, når man deler erfaringer, får faglig sparring samt har et sted, hvor spørgsmål og tvivl kan vendes.

Studie- og læsegrupper kan være et supplement til den øvrige undervisning ved at:

 • Man kan træne vigtige præsentationer og eksamener
 • Man kan diskutere/opsummere væsentlige pointer i stoffet
 • Man kan løse opgaver og øvelser med andre
 • Man kan give og få feedback

Derudover kan en studiegruppe også være god at have, så du ikke føler dig alene med læsningen. Mange  bliver også rigtig gode venner med de andre fra studiegruppen og laver alt muligt andet sammen end blot at læse og løse opgaver.

Hvis du ikke har lyst til at være i en gruppe eller oplever større tilfredshed ved at studere alene, så er dette også ok. I de næste afsnit har vi nedskrevet nogle spørgsmål, som kan være gode at vende med sig selv eller reflektere over afhængig af, om du er i en studiegruppe eller ikke er i en studiegruppe.

Ønsker du at være i en studiegruppe?

"For at få en gruppe til at fungere er det vigtigt, at man er ærlige over for hinanden, og at man alle sammen gerne vil det". Ida Marie Faurholdt, studerende, Folkesundhedsvidenskab.

Når du er i en studiegruppe, kan det være godt at overveje (skrivevenlig version):

 • Hvad ønsker du at bruge en studiegruppe til?
 • Hvordan bruger du din studiegruppe?
 • Hvilken rolle indtager du oftest i en gruppesammenhæng?
 • Hvad fungerer godt for dig?
 • Hvor kunne du ønske dig, at det fungerede bedre?
 • Hvornår fungerer samarbejdet i gruppen?
 • Hvordan mødes I?
 • Hvor mødes I?
 • Hvor ofte mødes I?
 • Bruger I en dagsorden?
 • Hvordan faciliterer I jeres møder?
 • Hvilken form for kontrakt har I indgået med hinanden? Hvis ikke I har, så tjek 'Punkter til etablering af gruppearbejde' på AU Studypedia

Med disse spørgsmål og svar kan du blive bevidst om, hvad du vil med din studiegruppe; du kan få et større udbytte, og du kan få en større bevidsthed om gruppedynamikker, hvad de kan og ikke kan.  

I et gruppearbejde kan man indtage forskellige roller. Nogle snakker og er udadvendte, andre er mere stille og eftertænksomme. Nogle i gruppen er gode til det kreative, mens andre måske er bedre til at indsamle faglig viden. Nogle påtager sig den styrende lederrolle, og andre fungerer som sekretær. Det er derfor vigtigt, at I er bevidste omkring jeres egen rolle i gruppen, og at I trives med den rolle, I har. Husk, at forskelligheden er jeres styrke.

På Studypedia finder du inspiration, gode råd og digitale gruppeværktøjer til det studiegruppearbejde, du indgår i.

Ønsker du at arbejde alene?

For nogle studerende er det mere optimalt ikke at være i en studiegruppe. Det kan der være flere årsager til:

 • Jeg læser bedst alene
 • Jeg prioriterer min tid til andre og for mig mere vigtige ting, som fx arbejde, familie osv.
 • Jeg mødes med sine studiekammerater i andre fora, hvor der på en mere uformel vis er faglige diskussioner og drøftelser om opgaver

Hvis du er i tvivl om, hvad der er optimalt for dig i forhold til studiegruppe eller ej, kan være en god idé at lave en oversigt over fordele og ulemper ved at være i en studiegruppe (skrivevenlig version):

Fordel ved at være i en studiegruppeUlempe ved at være i en studiegruppe
                                     
                             
                                                                                           
Fordel ved at læse selvUlempe ved at læse selv
           
                                          

Du kan med fordel også anvende følgende hjælpespørgsmål (skrivevenlig version):  

 • Hvad giver det mig at læse alene?
 • Hvad er det, som ikke fungerer for mig, når jeg læser med en studiegruppe?
 • Hvad kan jeg evt. få ud af, at være i en studiegruppe?
 • Hvordan finder jeg en, for mig, god studiegruppe?
 • Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke føler mig ensom i mit studieliv?
 • Hvis du er i en tvungen studiegruppe/eksamensgruppe/læsegruppe – hvilket bidrag skal du levere for at få det optimale udbytte? Hvad forventer I af hinanden i gruppen?

Hvis du vil vide mere

Studypedia finder du inspiration og øvelser til det gode professionelle samarbejde.

Få mere inspiration

Litteratur (søg evt. på AU Library)

 • Peter Stray Jørgensen & Lotte Rienecker: "Studiehåndbogen - for studiestartere på videregående uddannelser"
 • Ib Ravn: "Bedre møder gennem facilitering"

Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet har udarbejdet pjecen "Læsegrupper - brug dine medstuderende".