Studie- og læsegrupper

Arbejd sammen med andre - hvorfor det?

Både fagligt og socialt er det en kæmpe fordel at være med i en studie-/læsegruppe, og du kan opleve, at studieoplevelsen bliver bedre af, at du deler erfaringer, spørgsmål og tvivl i gruppen.

Studiegrupper og læsegrupper er et supplement til den øvrige undervisning ved at:

 • Opsummere væsentlige pointer i stoffet og perspektivere
 • Løse centrale opgaver og øvelser
 • Træne vigtige præstationer og eksamener

For nogle kan studiegruppen også fungere som en forpligtelse over for studiekammeraterne og skabe rammerne for læring ved for eksempel at sikre, at man får læst i løbet af semesteret og tilegner sig pensum.

Der kan ligeledes være mange udfordringer ved at arbejde sammen i studie-/læsegrupper. Her på siden har vi samlet en masse inspiration til dig. Klik rundt på film og øvelser. Det vigtigste er, at du prøver dig frem for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig i gruppesammenhænge.

Video af Hertoft Media

Lav en gruppekontrakt

For at få det bedste ud af samarbejdet med din studie- eller læsegruppe er det en god idé at aftale rammerne og lave en forventningsafstemning. Det gælder, uanset om du er blevet placeret i en gruppe eller om du har valgt at danne en læsegruppe med dine bedste studiekammerater. Udfyld derfor en kontrakt forud for arbejdet i din studie-/læsegruppe, hvor I gennemgår og drøfter hvordan I vil håndtere følgende punkter:

 • Præsentationsrunde
 • Forventningsafstemning
 • Kommunikation i gruppen
 • Fravær/afbud
 • Konfliktløsning
 • Evaluering/opfølgning 

Udfyld denne gruppekontrakt.

Brug digitale gruppeværktøjer

I kan med fordel anvende digitale mødeværktøjer, når I skal holde møder i læse-/studiegruppen. Både når I skal aftale mødedatoer, men også når I skal dele skriftligt materiale:

 • Doodle - planlægningskalender, hvor I hurtigt kan finde en dato for jeres møde
 • Dropbox - mulighed for at gemme og synkronisere filer online. Gem dine filer i dropbox og del dem med din gruppe 
 • Google Docs - opret, rediger og samarbejd i dokumenter, regneark og præsentationer online
 • Facebook - opret en gruppe, hvor I kan dele erfaringer
 • Skype og FaceTime - brug videoopkald hvis en mødedeltager er forhindret i at være fysisk til stede på mødet

Facilitér jeres møder

Aftal mødefrekvens: Har I faste mødetidspunkter, eller aftaler I møderne fra gang til gang? Vælg eventuelt en mødeindkalder. 

Aftal mødested: Overvej hvor I bedst kan sidde uforstyrret - kan der eventuelt bookes et lokale på universitetet eller fungerer det bedre, hvis I mødes hjemme hos én fra gruppen?

Vælg en mødeleder/facilitator: I kan eksempelvis skiftes til at være mødeleder/facilitator, så denne rolle og dette ansvar ikke havner hos den/de samme person/er hver gang.

Lav en dagsorden: I kan eventuelt vælge at lave en dagsorden i fællesskab fra gang til gang eller uddelegere denne opgave til mødeleder/facilitator.  

Mødeindkalder starter mødet til tiden og markerer at mødet er startet.

Facilitators opgaver:

- Indleder mødet med at gennemgå og sikre enighed om dagsordenen. Facilitator oplyser hvor meget tid der er afsat til hver punkt samt et forventet sluttidspunkt for mødet.

- Er der handlingspunkter fra forrige møde, der skal følges op på?

- Præsentation af mødepunktet, herunder en præcisering af hvad der formålet med punktet/emnet.

Facilitator skal sørge for, at gruppen holder fokus på emnet og kan eksemplevis inddele hvert mødepunkt i 3 faser:

1. Høring: Her kommer mødedeltagerne med input til punktet og man lytter til hinandens idéer, synspunkter og erfaringer. Der kan f.eks. laves en brainstorm. Facilitator sikrer, at alle får taletid. For at kunne holde styr på gruppens input kan facilitator eventuelt anvende en tavle, flip-over eller lign.

2. Vurdering: På baggrund af de indkomne input i høringsfasen skal gruppen diskutere og argumentere for og imod. Facilitator kan eventuelt indlede denne fase med at lade gruppedeltagerne drøfte disse input to og to eller lade gruppen reflektere i tavshed - med mulighed for at kunne notere tanker ned undervejs. I vurderingsfasen er det vigtigt, at facilitator sikrer, at gruppen holder fokus og at man kun diskuterer én ting ad gangen.

3. Beslutning: Facilitator samler op på diskussionen, foreslår konklusioner og sikrer at formålet med punktet er opfyldt. Der udpeges ansvarlige for eventuelle handlingspunkter.

Afslutning af mødet: Facilitator laver en opsamling på mødets vigtigste konklusioner. Eventuelt næste mødetidspunkt aftales og mødet afsluttes.  

Ovenstående er udarbejdet med udgangspunkt i Ib Ravns artikel:"Bedre møder gennem facilitering" og for at få det fulde udbytte samt gode input til rollen som facilitator, anbefales I at læse hele artiklen.