SU

Fødselsklip/-rater

Hvis du bliver forælder, mens du er studerende, kan du søge om fødselsklip/-rater. Bemærk at du ansøger om fødselsklip, hvis du læser på en videregående uddannelse og om fødselsrater, hvis du læser på en ungdomsuddannelse. 

Fødselsklip er ekstra SU som indsættes i dit klippekort – bliver du mor, kan du få 12 fødselsklip, mens du som far/medmor kan få 6 fødselsklip/-rater.

Bemærk, at du ikke skal søge om orlov fra din uddannelse, hvis du vil modtage SU under din barsel. Du kan finde yderligere informationer om orlov og dispensationer på din fagportal. 

Fødselsklippene kan udbetales på tre forskellige måder – som enkeltfødselsklip, dobbeltfødselsklip eller miksklip.

Enkeltklip

Enkeltfødselsklip udbetales som ét fødselsklip om måneden, og du har således mulighed for at få udbetalt fødselsklippene i 12 måneder som mor og 6 måneder som far/medmor Der er ingen krav om studieaktivitet ved denne udbetalingsform, idet du modtager fødselsklip i stedet for din almindelige SU, og du kan dermed holde barsel uden at følge dit studie.

Dobbeltklip

Dobbeltfødselsklip udbetales som to fødselsklip om måneden, og du har således mulighed for at få udbetalt fødselsklippene i 6 måneder som mor og 3 måneder som far/medmor. Der er ingen krav om studieaktivitet ved denne udbetalingsform, idet du modtager fødselsklip i stedet for din almindelige SU, og du kan dermed holde barsel uden at følge dit studie.

Miksklip

Miksklip udbetales som ét fødselsklip og ét almindeligt SU-klip om måneden, og du har således mulighed for at modtage miksklip i 12 måneder som mor og 6 måneder som far/medmor. Eftersom du får udbetalt almindelig SU sammen med dine fødselsklip, er der ved denne udbetalingsform krav om, at du skal være studieaktiv. Du er derfor underlagt de almindelige regler for studieaktivitet.  

Du bestemmer selv, hvordan du ønsker fødselsklippene udbetalt, og du har mulighed for at kombinere de forskellige udbetalingsformer.

Bemærk
Du er berettiget til fødselsklip, selvom du har opbrugt dine almindelige SU-klip. Men for at få tildelt fødselsklippene må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, du ønsker klippene udbetalt.

Læser du på en ungdomsuddannelse, har du ikke mulighed for at vælge denne udbetalingsform.

Hvordan søger jeg?

Du skal søge om fødselsklip på minSU under SØG SU -> Fødselsklip. Du kan tidligst søge om fødselsklip én måned før udbetalingen. Det betyder, at hvis du f.eks. ønsker at modtage fødselsklip i marts, kan du tidligst søge i februar.

Når du har udfyldt ansøgningen, skal du gemme kvitteringssiden og uploade den via nedenstående link.

Sammen med kvitteringssiden skal du uploade relevant dokumentation.

  • Som mor skal du indsende en kopi af vandrejournalen, der er opdateret i mindst 22. uge eller en kopi af fødselsattesten/personattesten alternativt en Omsorgs- og ansvarserklæring med myndighedspåtegning.
  • Som far/medmor skal du indsende dokumentation for, at du er far/medmor til barnet. Hvis du søger om fødselsklippene før fødslen, skal du sende en kopi af vandrejournalen samt en vielsesattest eller en Omsorgs- og ansvarserklæring med myndighedspåtegning. Hvis du først søger om fødselsklip, efter du er blevet far/medmor, kan du sende en kopi af fødselsattesten/personattesten.

Hvornår kan jeg søge?

Som mor kan du tidligst få udbetalt fødselsklip to måneder før termin, mens du som far/medmor tidligst kan få udbetalt fødselsklip fra den måned, barnet bliver født.

Ønsker du, at ændre udbetalingen af fødselsklip, f.eks. fra enkeltklip til dobbeltklip, skal du kontakte os via vores mailblanket.

Du kan IKKE benytte Internet Explorer som browser.