Praktisk information om AU Summer University 2022

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen i Aarhus foregår, med meget få undtagelser, i Nobelparken. Afsæt gerne lidt ekstra tid den første dag til at finde bygning og lokale. Og husk, at der ikke er akademisk kvarter, medmindre det er meldt ud på forhånd. Du finder en liste med oversigt over fag og lokaler her.

Kantinen i Nobelparken har åbent under hele AU Summer University hver dag fra kl. 8.30-15.00.

Hvornår foregår undervisningen?

Datoer og tidspunkt for undervisning kan på langt de fleste kurser ses i kursuskataloget nu. 

Og på Brightspace finder du skema, læseplan og litteratur til dit fag, informationen vil være klar i starten af juni.

Summer University fag kommer desværre ikke på mitstudie, så du vil ikke kunne se skemaet der, men kun på Brightspace.
Generelt er sommerkurserne meget intensive, og arbejdsbelastningen kan være stor, så regn ikke med for megen fritid i de uger kurset kører.

Du kan ikke regne med det akademiske kvarter gælder om sommeren - medmindre det står direkte. Så er der undervisning kl. 9.00, så kom kl. 9.00! I hvert fald den første dag.

Da nogle fag har internationale gæsteundervisere, skal du regne med, at tingene ikke er helt som de plejer. Pausestrukturen, undervisningsmetoder osv. kan være anderledes. Tag det som en del af oplevelsen og snak evt. med underviseren, hvis du synes, der er for lidt eller for meget af noget. 

Litteratur og andre kursusmaterialer

Litteraturlisterne bliver lagt på Brightspace, så snart vi modtager dem fra underviserne. Det sker tidligst i slutningen af maj og seneste i løbet af juni.

Bibliotek

Nobelbiblioteket  

AU Library, Nobelparken har (sammen med andre af bibliotekerne i AU Library) åbent under AU Summer University.
Du kan få døgnadgang med dit studiekort.

AU Library, Nobelparken 
Jens Chr. Skous Vej 5, Bygning 1461-63 
DK 8000 Aarhus C 
Tlf: 9135 6447
Mail: nobelparken.aul@kb.dk

Eksamen

Information om eksamen ligger/lægges ud på Brightspace, men datoen for langt de fleste kurser kan du allerede finde på kursussiden (i kursuskataloget).

Vær opmærksom på at flowet aktiveres / eksamen synliggøres senere end du måske er vant til på dit eget studie. Du kan forvente at kunne se din eksamen i Wiseflow eller Digital Eksamen ca. 1 uge før eksamen starter.

Husk at tjekke om du kan se din eksamen enten i Wiseflow (BSS) eller i Digital Eksamen (ARTS, Nat-Tech, HE) i god tid inden eksamen starter, så vi har mulighed for at hjælpe dig, hvis der er problemer.

Der gælder præcis samme regler mht. til upload som ved alle andre eksamener. Hvis ikke eksamen uploades i tide, skal du søge dispensation om at få din eksamensopgave bedømt. Vær opmærksom på, at dette kun gives i særlige tilfælde. Så sørg for at uploade din eksamensopgave i god tid. 

Kontakt

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål på mail: Summeruniversity@au.dk

Mens Summer University løber af stablen, i juli  og august måned, kan du også få hjælp i vores Help Desk, som er placeret i bygning 1453 i Nobel Parken, hvor det meste af undervisningen foregår.

Vores Help Desk er bemandet med en masse søde og dygtige studentermedhjælpere, som vil gøre deres bedste for at hjælpe dig. Åbningstiden er 8.30-15.30 i juli og augst.

Udenfor Summer University perioden er du velkommen til at komme forbi til vejledning og information på Høegh Guldbergsgade 4a (internationalt center), du kan bare spørge efter Summer University i receptionen.