Sponsoraftaler

Sponsoraftaler

Her på siden finder du retningslinjer for sponsoraftaler i forbindelse med studiestart på Nat-Tech Aarhus Universitet.

Fagforeninger
Tutorforeningerne må ikke selv indgå aftaler om sponsorater med fagforeninger. Aftalerne laves mellem fakultetet og fagforeningerne, og midlerne tilgår foreningerne. 

Studiestartsaftaler, fagforeninger

Tutorforeningerne kontaktes af fagforeningerne med henblik på at planlægge arrangementer. 

Se rammer for den praktiske planlægning her. 

Virksomheder
Tutorforeningerne må ikke indgå sponsoraftaler med virksomheder i forbindelse med planlægning og afholdelse af studiestarten. 

Ingeniørdebatten
Der gælder andre aftaler for ingeniørdebatten, da denne har et målrettet karriereindhold.
Ved planlægning af en ingeniørdebat, skal tutorforeningen tage kontakt til studiestart.ST@au.dk for at få de nødvendige dokumenter.