10 gode studieråd

Deltag i de faglige og sociale aktiviteter på uddannelsen
Tutorerne arrangerer introdagene med fagligt og socialt indhold. Når du deltager i disse tilbud, lærer du dine medstuderende og universitetet at kende. At du kender dine medstuderende og bruger tid på universitet f.eks. i læsegrupper i tiden uden for undervisningen, er med til at give dig en god start og et godt tilhørsforhold på uddannelsen.

Planlæg det kommende semester
Læs kursusbeskrivelser, underviserens plan for undervisningen, pensumlisterne, studieordningen og eksamensbestemmelserne grundigt, og lav en overordnet tidsplan, som du forsøger at følge.

Få et overblik over hvilke hjælpere du har i din studietid - og brug dem!
Tutorer, øvrige medstuderende, studievejledere. undervisere og administrationen er allesammen til for at hjælpe dig. Hold dig ikke tilbage med dine spørgsmål. Husk også at bruge dine medstuderende, som tumler med de samme faglige problemer som dig. Denne dialog er vigtig for at få viden om niveau og faglige udfordringer på de kurser, du følger.

Slå koldt vand i blodet
Forvent ikke det store overblik i starten. Følelsen af kaos er naturlig i starten, og det er ofte først efter et år eller to på universitet, at tingene for alvor begynder at falde på plads.

Studiet tager meget af din tid
Den første tid på universitet er typisk hårdt arbejde med mange opgaver, lektioner og bøger, der skal læses. Hæng i og gør det så godt du kan. Med tiden bliver det lettere at overskue flere kurser på én gang.

Brug din bagage
Husk, at du aldrig starter fra bunden. Du har altid relevant faglig viden fra dit liv og din adgangsgivende uddannelse, som du aktivt kan trække på, når du følger nye kurser og læser nye tekster.

De fysiske rammer for studiet
De fysiske rammer er vigtige for din koncentration. Måske er det bedste studiested ikke derhjemme, men på et bibliotek eller en læsesal.

Tænk over, hvad du gerne vil bruge din uddannelse til
Du kan deltage i de årlige uddannelses- og karrieremesser. Det kan hjælpe dig til at få overblik over de valg, du skal træffe i løbet af studiet i forbindelse med f.eks. din kandidatuddannelse.

Tjek din AU e-mail løbende for vigtige informationer
Når du starter på Aarhus Universitet får du en e-mailadresse tildelt. Du kan indstille den til at videresende til en anden e-mailadresse, men det er vigtigt, at du tjekker den, da du løbende modtager vigtig information om tilmeldingsfrister, arrangementer og andet. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret.

Giv din nye uddannelse en chance
Interesse for et fag hænger ofte sammen med kendskabet til faget, og et fag der udefra virker kedeligt, kan være uhyre interessant, når man kommer ind i det. Træf derfor ikke forhastede beslutninger som eventuelt studieskift eller frafald, men tal først med studievejledningen, studiekammerater, venner og familie om dine tanker, før du beslutter dig. Hvis du endelig beslutter dig til at stoppe studiet, ved du, at du gør det på et velovervejet grundlag.