Historie - Eksamen

Nedenfor finder du information omkring Digital eksamensaflevering, eksamensplaner, omprøve/reeksamen og nyttige genveje..

Digital Eksamen

Om Digital Eksamen (DE)

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Hold altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om afholdelsen af eksamen for dit fag.
Du får tilsendt en notifikationsmail i AU Mail, når din eksamen aktiveres i systemet Digital Eksamen. Du kan se din AU Mail i mitstudie.au.dk (samme login som til mit.au.dk).

Historie

Vintereksamen 2018/19 incl. reeksamen - Eksamensdatoer

Klik på linket nedenfor for at se den samlede eksamens plan  for vinter eksamen 2018 19  incl. re eksamen 

Ændringer kan stadig forekomme! 

Eksamensplan for Historie vintereksamen 2018 19 incl. re eksamen. opdateret/updatet 09.10.2018 

Mundtlig eksamen: Alle eksamens opslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen og senest en uge før mundtlig eksamen.

Examsplan winter 2018 19 and re exam : Click on the link given in Danish.

Changes can still occur!

Oral examination: All exam advertising with order times and locations can be seen in Digital Exam once the exam has been made visible in Digital Exam and no later than one week before the oral examination.

Sommereksamen 2019 incl. reeksamen - Eksamensdatoer

Klik på linket nedenfor for at se den samlede eksamens plan /Click on the link below to see the overall exam schedule.

Updated 02.10 2018  

Eksamensplan for sommereksamen 2019 incl. reeksamen. ikke klar /Examination plans for the summer exam 2019 incl. reexamination. not ready

Ændringer kan dog stadig forekomme ! Changes can still occur !

Mundtlig eksamen: Alle eksamens opslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen og senest en uge før mundtlig eksamen.

Oral examination: All exam advertising with order times and locations can be seen in Digital Exam once the exam has been made visible in Digital Exam and no later than one week before the oral examination.

­

Eksamensplan / Eksamensdatoer

for Historie

Omprøve (re-eksamen)

Omprøve (re-eksamen) - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt omprøve (re-eksamen)
Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til omprøve (re-eksamen). 

Nyttige genveje

Dispensation, gode råd om opgaveskrivning, PC-eksamen, eksamenslokale

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.10.2018