WISEflow

WISEflow er AU’s nye fælles digitale eksamenssystem, der bruges til alle eksamener på Arts fra den 1. marts 2024.

Support

Teknisk support for studerende

Kontakt Arts IT-Support på 87 15 09 11. 

Administrativ support for studerende

Hvis du har problemer med din eksamenstilmelding eller har andre spørgsmål om eksamen, skal du henvende dig til dit eksamensteam. Du finder teamets kontaktoplysninger i WISEflow i forbindelse med den pågældende prøve.

Hvis din eksamen ikke er synlig i WISEflow senest 1 uge før eksamensstart, skal du kontakte Studiecenter Arts.

 • Hold altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om afholdelsen af eksamen for dit fag.
 • Tidspunkt og lokale kan du se i WISEflow: Seneste afleveringstidspunkt for en skriftlig opgave, dato og tidspunkt for en mundlig eksamen, og hvilket lokale du skal være i til mundtlig eksamen eller stedprøve.
 • Du får tilsendt en notifikationsmail i AU Mail, når din eksamen er aktiveret i systemet WISEflow. Du kan se din AU Mail i mitstudie.au.dk (samme login som til mit.au.dk).
 • I WISEflow hedder eksamener "flows", og "flowoversigten" giver dig dermed et overblik over de eksamener, du er tilmeldt i WISEflow. Hvis du gerne vil se, hvordan WISEflow fungerer, kan du logge ind og vælge 'Demoflows' og dernæst 'Prøv demo' på den pågældende flowtype. 

Eksamensformer

Skriftlige hjemmeopgaver, også specialet

Før eksamen

Hvornår åbner min eksamen?

Når din eksamen er gjort klar i WISEflow, får du en notifikation sendt til din AU-mail, og du kan logge på systemet og se, hvornår eksamenen åbner.  

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i WISEflow senest 1 uge før eksamensstart.

Hvordan samler jeg flere pdf'er til én samlet pdf?

I WISEflow skal du aflevere dit hoveddokument som pdf. Hvis din eksamen består af flere dele - fx en fri hjemmeopgave + en bunden hjemmeopgave - skal de samles i et pdf-dokument. Du kan finde (gratis) programmer på nettet, som du kan bruge til det.

Under eksamen

Hvad er fristen for aflevering?

I din flowoversigt kan du se afleveringsfristen for din besvarelse. Du har ikke mulighed for at aflevere efter afleveringsfristen. Sørg altid for at være i god tid med din aflevering, så eventuelle uforudseete problemer kan håndteres inden fristen.

Kan jeg redigere eller slette i min afleverede opgave?

Ja. Hvis du har afleveret, men fortryder, har du mulighed for at trække din besvarelse tilbage og uploade en ny. Du skal dog være opmærksom på, at det skal ske inden afleveringsfristen. Når fristen er overskredet, er det ikke muligt at trække din besvarelse tilbage. Det er ikke muligt at trække dit speciale tilbage, når først det er afleveret. 

Gruppedannelse

Hvis flowet er sat op til gruppeaflevering (det vil fremgå af det enkelte flow), kan du vælge at aflevere som del af en gruppe eller som enkeltperson. Du (eller en fra gruppen) skal dog have oprettet en gruppe for at kunne aflevere – også selvom du afleverer som enkeltperson. Det er først muligt at indgå i en gruppe efter prøvens startdato

Se her, hvordan du opretter en gruppe i WISEflow.

Jeg har tekniske problemer med afleveringen

Prøv først en anden browser.

Tjek at du overholder kravene til filformat og -størrelse:

 • Din besvarelse skal afleveres som én samlet PDF-fil.
 • Maks. størrelse er 200 MB. Vær særligt opmærksom på dette, hvis du indsætter billeder i din besvarelse.
 • Bilag og supplerende materiale kan afleveres i andre filformater (hvis tilladt). Samlet maks. størrelse er 5 GB.
 • Undlad at indsætte billeder, sidetal eller andet i din PDF-fil, efter at den er dannet, da dette kan medføre problemer med upload i WISEflow.

Hvis dette ikke løser dine problemer, skal du hurtigst muligt sende din besvarelse til:
studiecenter.arts@au.dk

Hvis du har sendt din besvarelse til mailen studiecenter.arts@au.dk, skal du samtidig søge om dispensation til at få din besvarelse sendt til bedømmelse, hvis du sender den efter afleveringsfristen. Du søger dispensation via blanketten ”Dispensation” på mitstudie.au.dk under ”Ansøgninger til studienævn”.

Efter eksamen

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Når du har afleveret din eksamen i WISEflow, vil du se et flueben, og der vil stå "Afleveret". Derudover kan du trykke "Tilsend kvittering", så du modtager en kvittering i din AU mail. Hvis ikke du modtager den tilsendte kvittering, kan du kigge i dit spamfilter. Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering.

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, kan du se, hvad du har uploadet og afleveret under "1. Besvarelse".

Jeg har en mundtlig prøve efter aflevering

I WISEflow kan du finde dato, klokkeslet og lokale for den mundtlige del af din eksamen.

Kan jeg/vi ikke redigere eller slette i det afleverede speciale?

Nej. Du/I kan ikke redigere eller slette din/jeres specialeaflevering, når den først er foretaget i WISEflow. Der gælder dog andre regler for andre hjemmeopgaver.

Jeg har et fysisk produkt som bilag

Hvis der i dit speciale indgår et fysisk produkt, som det ikke er muligt at uploade, skal selve det fysiske produkt afleveres i Studiecenter Arts. Find nærmere information på Specialesiden, "Aflevering af specialet".

De øvrige dele af specialet skal afleveres via WISEflow.

Mundtlig eksamen

Du modtager en notifikationsmail, når din mundtlige eksamen er gjort synlig i WISEflow.

I WISEflow vil du kunne finde:

 • eksamensopslag/rækkefølgeliste
 • dato og klokkeslet
 • lokale
 • evt. eksamensspørgsmål – gælder typisk for eksamener med lang forberedelsestid (over 24 timer)

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i WISEflow senest 1 uge før eksamensstart.

Undervisningsdeltagelse

Du kan se i WISEflow, at du er tilmeldt eksamen med flowtypen "FlowAttend". Du kan ikke foretage dig noget, men blot følge processen. Du kan logge ind i studieselvbetjeningen via mitstudie.au.dk og se bedømmelsen. 

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i WISEflow senest 1 uge før eksamensstart.

Skriftlige stedprøver/hal-eksamen

Da næsten alle eksamener på Arts er digitale, skal du altid medbringe din computer til skriftlige stedprøver.

Du skal bruge totrinsbekræftelse, når du logger på WISEflow, så husk din mobil, når du skal til en skriftlig stedprøve.

En del af de stedprøver der skal afvikles i WISEflow skal overvåges med systemet Device Monitor.

WISEflow

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i WISEflow senest 1 uge før eksamensstart.

Digitalisering af håndskrevne bilag

Ved enkelte skriftlige stedprøver har du som studerende mulighed for at skrive enten dele af eller hele din besvarelse i hånden. Det er dit eget ansvar at indscanne de dele af besvarelsen, der er skrevet i hånden, og aflevere dem i WISEflow, så de indgår i din besvarelse. Det gør du ved enten at vedhæfte dem som bilag eller ved at indsætte dem som billeder i din besvarelse.

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, kan du se, hvad du har uploadet og afleveret under "1. Besvarelse".

Mobiltelefon ved skriftlig eksamen

Du må medbringe din mobiltelefon til skriftlig eksamen. 

Du skal bruge telefonen, når du skal logge på WISEflow med WAYF via totrinsbekræftelse.

Får du behov for at benytte telefonen under eksamen, så kontakt en tilsynsvagt. Det er kun, hvis du har behov for at logge på igen, at du må benytte telefonen under eksamen.

OBS! Kun én aflevering i WISEflow

Ved en skriftlig stedprøve/hal-eksamen kan du IKKE redigere eller slette din opgave, når den er afleveret i WISEflow. Aflever derfor kun den endelige version.

Device Monitor

Hvad er Device Monitor?

En del af de stedprøver, der skal afviles i WISEflow, skal overvåges med systemet Device Monitor. Når Device Monitoren er slået til, tager programmet automatisk screenshots af din skærm under prøven. Det kommer an på den enkelte prøve, om du skal have Device Monitor slået til - og det vil du få besked om op til eksamen.

Download Device Monitor

Når Device Monitoren er slået til, tager programmet automatisk screenshots af din skærm under prøven.

Det kommer an på den enkelte prøve, om du skal have Device Monitor slået til - og det vil du få besked om op til eksamen.