Kunsthistorie - Eksamen

Nedenfor finder du information omkring Digital eksamensaflevering, eksamensplaner, omprøve/reeksamen og nyttige genveje..

Digital Eksamen

Om Digital Eksamen (DE)

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Ganske kort om Digital Eksamen

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i systemet Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

  • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes (andre regler/frister for prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
  • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er klar til at aflevere
    - for skriftlige hjemmeopgaver, undtagen specialer: du kan redigere i en allerede afleveret opgave - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet. Husk at trykke "Aflever" igen.
    - for specialer og skriftlige stedprøver: opgaven kan ikke redigeres eller slettes efter aflevering. Så aflever kun den endelige version.
  • at du forbereder dig på forhånd mht. eksamensform i Digital Eksamen
  • at du kontakter Studieadministrationen hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Læs mere om Digital Eksamen, find vejledninger og log ind

Eksamensplan / Eksamensdatoer

for Kunsthistorie og Museologiske studier

Sommereksamen 2017 inkl. reeksamen - Eksamensdatoer

Klik på nedennævnte links for at se eksamensdatoerne:

Kunsthistorie - S17 inkl. reeksamensdatoer

Museologiske studier  - S17 inkl. reeksamensdatoer

--

Mundtlig eksamen:

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen senest 3 uger, før eksamen afholdes.

Vintereksamen 2017/18 inkl. reeksamen - Eksamensdatoer

Klik på nedennævnte links for at se eksamensdatoerne:

Kunsthistorie - V17-18 inkl. reeksamensdatoer

Museologiske studier  - V17-18 inkl. reeksamensdatoer

 

BEMÆRK: Der kan stadig forekomme ændringer

--

Mundtlig eksamen:

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen senest 3 uger, før eksamen afholdes. Undtaget er dog mundtlige prøver, hvor der først afleveres skriftlig del. Her bliver plan for mundtlig eksamen først synlig efter aflevering.

Omprøve/reeksamen

Omprøve/re-eksamen - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt til re-eksamen.
Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til reeksamen. 

Nyttige genveje

Dispensation, gode råd om opgaveskrivning, PC-eksamen, eksamenslokale

370702 / i40