Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Økonomi Eksamen Eksamenstil- og afmelding

Eksamenstil- og afmelding

Man bliver automatisk tilmeldt ordinær eksamen i de fag, hvor man er tilmeldt undervisningen. Du kan dog framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Du skal også være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. Hvis du fx udskyder et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Hvis du dumper en eksamen indenfor den ordinære eksamenstermin, skal du selv tilmelde dig reeksamen via  mit.au.dk (studieselvbetjeningen). - Vær opmærksom på, at afmelding af reeksamen ikke kan ske efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages-fristen ikke gælder ved reeksamen.

Det er vigtigt, at du tjekker på mit.au.dk (studieselvbetjeningen), at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. 

Studerende, som ønsker at tilmelde sig deres 2. og 3. eksamensforsøg, kan finde information om reeksamen og sygeeksamen her.

Hvis du har problemer med at tilmelde dig eksamen, kan du sende en mail til:

  • Bachelorprogrammer: Louise Bonne Rasmussen, email lobr@au.dk  - tlf. 8715 3612
  • Kandidatprogrammer: Runa Kortsen, email runa@au.dk - tlf. 871 52375

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten, der 'Annullering af eksamen grundet sygdom' hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indsendes via mail, studentservices.bss@au.dk, eller indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

1429382 / i40