Undervisningstilmelding

Tilmeldingsperiode for valgfag

Forårsfag: Tilmeld dig 1.-5. november 
Efterårsfag: Tilmeld dig 1.-5. maj

Obligatoriske fag

Hvis du følger det oprindeligt fastlagte studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag på det semester, du er kommet til. Undervisningstilmeldingen er i udgangspunktet bindende, og medfører at du automatisk er tilmeldt eksamen. Vi anbefaler, at du hvert semester sikrer dig, at du er tilmeldt den ønskede undervisning og de ønskede eksamener. Du tjekker dine tilmeldinger på mitstudie.au.dk -> 'Mit studieoverblik'. Dine tilmeldinger vil være markeret med et blåt 'U' (undervisning) og/eller 'E' (eksamen).

Hvis du er usikker på, hvilke obligatoriske fag, du skal være tilmeldt, kan du altid se dine fag ved at logge ind på mitstudie.au.dk -> 'Mit studieoverblik' eller finde en oversigt over dit studies fag og opbygning i din studieordning.

Følger du ikke det oprindeligt fastlagte studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig undervisningen i de obligatoriske fag. Du tilmelder dig ved at kontakte din undervisningsadministrator inden for tilmeldingsperioden. 

Valgfag

Du skal selv sørge for at tilmelde dig valgfag inde for tilmeldingsperioden for undervisning. En tilmelding er som udgangspunkt bindende, og du er automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig et fag. Du finder oplysninger om tilmeldingsproceduren under fanerne "Tilmelding til bachelorfag" og "Tilmelding til kandidatfag".  

Tilmelding til valgfag - første og anden runde

Studerende som ikke får plads på de ønskede kurser, pga. aflysninger eller begrænset adgang, under første tilmeldingsperiode for undervisningen kan tilmelde sig i anden runde, som er fra 23.- 26. maj og 22. - 24. november. I anden runde er det kun muligt at tilmelde sig fag med tomme pladser.  

Afmelding af fagtilmeldinger

Afmelding af undervisning samt skift mellem fag skal foregå via mitstudie.au.dk inden for tilmeldingsperioderne.

Dispensation til afmelding af valgfag

En fagtilmelding er som udgangspunkt bindende. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram. Det er ikke muligt at afmelde sig fag, medmindre der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold, og du har fået en dispensation, eller du kan dokumentere en af de nedenstående grunde: 

  • du skal i projektorienteret forløb (praktik)
  • studier i udlandet (udveksling og free movers, ifølge reglerne for dette)
  • indskrivning som gæstefagsstuderende ved en anden uddannelse/en anden insititution.

Afmelding af fag er kun mulig, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre. 

Vær opmærksom på

Du skal også være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Ligeledes skal du være opmærksom på kravet om maksimale studietid.

I helt særlige situationer kan studieadministrationen give tilladelse til skift af valgfag, hvis Studieleder vurderer, at du mangler de faglige forudsætninger for at gennemføre det fag, du er påbegyndt. I forbindelse med vurderingen kan Studieleder blandt andet inddrage, hvilke fag du tidligere har gennemført.

For at søge om at skifte valgfag skal du:

  • Opsøge din studieleder for at få en faglig vurdering af dine forudsætninger for at gennemføre det påbegyndte fag.
  • Ansøge via mitstudie.au.dk. Du skal benytte blanketten ’Dispensation’ og vedhæfte vurderingen fra Studieleder. Oplys i prioriteret rækkefølge, hvilke fag du ønsker at skifte til.

Frist for ansøgning: 12. september / 12. februar i det semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. 

Valgfagsskiftet er betinget af, at der er plads på et af de fag, du ønsker at skifte til i det samme semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. Du kan med andre ord ikke afmeldes fag til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Hvis du har behov for at blive afmeldt et fag pga. usædvanlige forhold såsom sygdom eller lignende, kan du søge en dispensation via mitstudie.au.dk

Aflysning - valgfrie fag

Hvis for få studerende tilmelder sig et valgfrit fag, vil faget blive aflyst. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig alle fag, som du ønsker at følge det kommende semester.  

Undervisningstilmelding i fag, hvor du tidligere har fulgt undervisningen

Hvis du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg og ønsker at blive gentilmeldt undervisningen, skal du skrive til bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk inden for tilmeldingsperioden. Bemærk, at det kun er muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag med deltagerbegrænsning, hvis du tilmelder dig inden for tilmeldingsperioden, og hvis der er ledige pladser på faget.

Ønsker du ikke at følge undervisningen igen, og vil du udelukkende tilmeldes eksamen i dit 2. eller 3. eksamensforsøg, skal du istedet følge fristerne for tilmelding til eksamen

 

Kontakt

Har du spørgsmål til undervisningstilmelding, så skriv til:

Har du spørgsmål til studieplanlægning, så kontakt studievejledningen.