Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Ha(JUR.) & Cand.Merc.(JUR.) Studievejledning Studievejledningen for erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Studievejledningen for erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi er selv studerende og kender derfor fagene og reglerne på dit studie rigtig godt. Derudover har vi alle en uddannelse som studenterstudievejledere. Vi kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål til

  • fag
  • eksaminer
  • studieordninger
  • valgfag
  • merit
  • studieplanlægning eller lignende.

Vi kan også hjælpe dig med at sammensætte et studieprogram, hvis du f.eks. er blevet forsinket eller har fået startmerit.

Vi glæder os til at møde dig.

Hvordan foregår en studievejledningssamtale?

En vejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne i en samtale kan spænde lige fra valgfag til trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din vejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Vejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.

Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

Kontaktoplysninger

Det er ikke muligt at booke en tid hos os, men til gengæld er du altid velkommen til at kigge forbi til personligt fremmøde i åbningstiden.  

Skriv til os:

E-mail: counsellor.badm@au.dk   

Husk, at du altid skal benytte din AU-mail (201XXXXXX@post.au.dk), når du sender mails til os.    

Ring til os:

Tlf. 8716 4331

Besøg os:

Fuglesangs Allé 4,
8210 Aarhus V
Bygning 2610 (S-bygningen), lokale 422

Åbningstider


Uge 37:

 

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Telefontid  10.00 -
  12.00   
 10.00 -
 12.00
 LUKKET 10.00 -
12.00
10.00 -
12.00

Personligt fremmøde

 12.30 -
 14.30    
 12.30 -
 14.30
 12.30 -
 14.30  
LUKKET

12.30 -
14.30


Uge 38:

 

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
TelefontidLUKKET10.00 -
12.00
10.00 -
12.00
10.00 -
12.00
10.00 -
12.00  

Personligt fremmøde

LUKKET12.30 -
14.30
12.30 -
14.30

12.30 -
14.30  

12.30 -
14.30  


Uge 39:

 

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
TelefontidLUKKET10.00 -
12.00
10.00 -
12.00 
10.00 -
12.00     
10.00 -
12.00

Personligt fremmøde

LUKKET  LUKKET12.30 -
14.30  

12.30 -
14.00  

12.30 -
14.30


Uge 40:

 

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
TelefontidLUKKET10.00 -
12.00
10.00 -
12.00 
10.00 -
12.00     
LUKKET

Personligt fremmøde

LUKKET  12.30 -
14.00
12.30 -
14.30  

12.30 -
14.00  

LUKKET

Dine studenterstudievejledere

Sandra Hvilsted Pedersen
Camilla Damsgaard Andersen
Irma Halilovic

Studie- og trivselsvejleder

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet vejleder og du er velkommen til at henvende dig, hvis du har problemer af mere personlig karakter. Hvis jeg ikke kan hjælpe, kan jeg henvise til nogen, som kan. 

Såfremt du har spørgsmål vedr. fag, regler eller studieplanlægning vil jeg henvise dig til ovenstående studievejledere. 

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg tilbyder individuelle studiestøttende samtaler og kortere samtaleforløb. Samtalerne kan f.eks. handle om problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg, eller problemer af mere personlig karakter.

Jeg har tavshedspligt og alle henvendelser behandles under fuld diskretion.

Træffetider:

Du kan kontakte mig ved at skrive til: dennisk@au.dk 

Husk at oplyse fulde navn, studieretning, studienummer og en kort beskrivelse af baggrunden for din henvendelse.

Kontaktoplysninger

Studie- og trivselsvejleder
Dennis Karlsen
dennisk@au.dk

421923 / i40