Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Sommerferie hos SPS

SPS-kontoret holder sommerferie fra mandag d. 19. juli til tirsdag d. 27. juli 2021 (begge dage inkl.).Vi træffes igen på mail og telefon fra onsdag d. 28. juli 2021.
Vi ønsker alle en god sommer

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud til studerende med en funktionsnedsættelse.

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Hos Specialpædagogisk Støtte på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning om støtte til studerende med funktionsnedsættelser. Er du i målgruppen for SPS-ordningen, sørger vi for, at der bliver søgt om støtteydelser til dig, og at støtten bliver sat i gang.

Vi har tavshedspligt. De oplysninger, du giver os, kommer ikke videre til andre på AU uden dit samtykke.

Vigtig information om coronasituationen

Vi tilbyder fortsat samtaler om SPS, og du er velkommen til at booke en tid, hvis du vil høre om dine muligheder for at få støtte. 

Du kan også kontakte os pr. tlf. 87 16 27 20 i vores sædvanlige åbningstid og pr. mail: sps@au.dk.

Hold dig i øvrigt opdateret om situationen med coronavirus på AU's officielle coronahjemmeside.

Møde for studiestartere - et tilbud til studerende med psykiske vanskeligheder

Torsdag den 19. august kl. 13.00-14.30 afholder vi sammen med Rådgivnings- og støttecentret et Zoom-møde for studiestartere med psykiske vanskeligheder, som gerne vil tage lidt hul på studielivet, før det for alvor går løs. 

Læs mere om mødets indhold og få information om, hvordan du tilmelder dig

Betingelser for at få SPS

SPS er støtte til studerende der

  • har formel dokumentation for din funktionsnedsættelse (fra fx speciallæge, psykiater el. lign.)..
  • oplever studievanskeligheder som direkte følge af din funktionsnedsættelse
  • er optaget på en SU-berettiget uddannelse (der bevilges ikke SPS til åben uddannelse f. eks. efter- og videreuddannelse)
  • er studieaktiv

SPS er IKKE støtte i forhold til

  • adgangsforhold på studiestedet
  • transport til studiestedet
  • livet uden for studiestedet
Video om specialpædagogisk støtte (SPS) I denne video kan du høre om, hvad SPS er, hvem der kan få støtte, og hvordan du kommer i kontakt med SPS-vejledningen på Aarhus Universitet.