Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Undervisning Undervisningstilmelding - kandidatfag

Undervisningstilmelding - kandidatfag

Tilmeldingsprocedure til kandidatfag

Første tilmeldingsrunde er 1. - 5. maj og 1. - 5. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning. (I umiddelbar forlængelse af tilmeldingsfristen kan du på din selvbetjening se, om du er optaget på de ønskede fag). Husk at kontrollere fagklyngerne når du vælger dine fag, så du undgår timesammenfald.

Hvis du planlægger et projektorienteret forløb (praktik) opfordres du til at tilmelde dig dette i forbindelse med 1. tilmeldingsrunde. Hvis det ikke lykkedes at få arrangeret et projektorienteret forløb kan du rette henvendelse til studieadministrationen med henblik på at blive tilmeldt fag.

Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt hvis studerende ønsker at tilmelde sig yderligere fag, skal foretage tilmelding i forbindelse med anden tilmeldingsrunde, der løber 13.-14. maj og 9.-12. november. (I umiddelbar forlængelse af tilmeldingsfristen kan du på din selvbetjening se, om du er optaget på de ønskede fag). Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser efter 1. tilmeldingsrunde.

Information til studerende som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet eller har haft pause mellem din bachelor og kandidatuddannelse, har du ikke mulighed for at tilmelde dig fag via selvbetjeningen.

For at blive tilmeldt fag skal du derfor kontakte kandidat.bss@au.dk. Det er vigtigt at du angiver hvilke fag du gerne vil tilmeldes. Du vil efterfølgende blive oplyst om hvorvidt der er ledige pladser på de ønskede fag.

Du bliver ikke automatisk tilmeldt de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces, og du skal således også selv angive, om du ønsker at blive tilmeldt et eller begge af disse fag.

Du kan læse om kandidatfagene i kursuskataloget.

Fagtilmelding er bindende

Når du er blevet tilmeldt et fag, er tilmeldingen bindende. Vær dog opmærksom på, at selvom du er tilmeldt et fag og har fået tildelt en plads, kan der fortsat komme aflysninger. Det er derfor vigtigt, at du holder dig løbende orienteret.

Faget bliver en permanent del af dit studieprogram. Du kan kun få slettet en fagtilmelding (fjernet faget fra dit studieprogram) igen i forbindelse med:

  • Projektorienteret forløb (praktik) i henhold til reglerne herfor
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner
  • Deltagelse i procedurekonkurrencer
  • Optagelse på Elitemodulet på cand.jur.-uddannelsen
  • Dispensation fra studienævnet

Du skal straks efter godkendelse af en af ovenstående aktiviteter sende en e-mail til kandidat.bss@au.dk , hvor du angiver, at du gerne vil have slettet kursusfagene fra dit studieprogram. Du skal huske at vedhæfte dokumentation for baggrunden fra frameldingen af fag.

Hvis der opstår særlige omstændigheder som gør, at der er behov for ændringer i dit studieprogram, kan du søge om en dispensation.

Tjek dine tilmeldinger

For god ordens skyld opfordres ALLE til at tjekke deres fagtilmeldinger efter begge tilmeldingsrunder, da eventuelle aflysninger af kursusfag også vil kunne finde sted efter 2. tilmeldingsrunde.

Fordeling af pladser på fagene

Fordeling af pladser på kursusfagene sker efter anciennitet. Subsidiært fordeles pladserne ved lodtrækning.

Tilmelding til redskabsfagene sker efter ”først til mølle”-princippet.

Ingen prioritering ved tilmelding

Vær opmærksom på, at vi ikke benytter prioritering ved tilmeldingen, og du skal derfor ikke benytte denne funktion ved tilmelding til kursusfag.

314975 / i40