Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Undervisning Undervisningstilmelding - kandidatfag

Undervisningstilmelding - kandidatfag

Tilmeldingsprocedure til kandidatfag

Første tilmeldingsrunde er 1. - 5. maj og 1. - 5. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning. (I umiddelbar forlængelse af tilmeldingsfristen kan du på din selvbetjening se, om du er optaget på de ønskede fag). Husk at kontrollere fagklyngerne når du vælger dine fag, så du undgår timesammenfald.

Hvis du planlægger et projektorienteret forløb (praktik) opfordres du til at tilmelde dig dette i forbindelse med 1. tilmeldingsrunde. Hvis det ikke lykkedes at få arrangeret et projektorienteret forløb kan du rette henvendelse til studieadministrationen med henblik på at blive tilmeldt fag.

Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt hvis studerende ønsker at tilmelde sig yderligere fag, skal foretage tilmelding i forbindelse med anden tilmeldingsrunde, der løber 12.-14. maj og 10.-12. november. (I umiddelbar forlængelse af tilmeldingsfristen kan du på din selvbetjening se, om du er optaget på de ønskede fag). Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser efter 1. tilmeldingsrunde.

Tilmelding til fag er bindende. Når du er optaget på et fag og har fået tildelt plads på et hold, kan du kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Projektorienteret forløb (praktik) i henhold til reglerne herfor
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner
  • Deltagelse i procedurekonkurrencer
  • Optagelse på Elitemodulet på cand.jur.-uddannelsen

Du skal straks efter godkendelse af en af ovenstående aktiviteter sende en e-mail til Bente Østergaard Hansen (bha@au.dk), hvor du angiver, at du gerne vil frameldes kursusfagene. Du skal huske at vedhæfte dokumentation.

Hvis der opstår særlige omstændigheder som gør, at der er behov for ændringer i dit studieprogram, kan du søge om en dispensation.

Tjek dine tilmeldinger

For god ordens skyld opfordres ALLE til at tjekke deres fagtilmeldinger efter begge tilmeldingsrunder, da eventuelle aflysninger af kursusfag også vil kunne finde sted efter 2. tilmeldingsrunde.

Fordeling af pladser på fagene

Fordeling af pladser på kursusfagene sker efter anciennitet. Subsidiært fordeles pladserne ved lodtrækning.

Tilmelding til redskabsfagene sker efter ”først til mølle”-princippet. Der er ingen deltagerbegrænsning på specialeskrivningskurser og derfor ingen tilmelding. 

Ingen prioritering ved tilmelding

Vær opmærksom på, at vi ikke benytter prioritering ved tilmeldingen, og du skal derfor ikke benytte denne funktion ved tilmelding til kursusfag.

314975 / i40