Eksamensplaner

Mundtlige eksamen - Jura

Datolisterne til de mundtlige eksaminer sendes rundt på kursusfagene og du skal skrive dig på den ønskede dato.

Der skal være mindst 7 studerende skrevet på listen, for at eksamensdagen oprettes og der må maksimalt skrives 16 studerende på listen. Hvis der er mere end 16 studerende skrevet på listen, vil en medarbejder på Juridisk Instituts sekretariat trække lod om pladserne. 

Listerne vil ligge på Juridisk Ekspeditionskontor før påskeferien og før efterårsferien. Sekretariatet vil melde tilbage om resultatet af lodtrækningen til de berørte hurtigst muligt efter påske- og efterårsferien. Herefter vil det kræve dispensation for at få ændret en valgt eksamensdato.