Formalia

Studievejledningen Tandplejer og Klinisk Tandtekniker

  • Studievejleder Mette Aakjær, tlf. 8716 7859 – træffetid onsdag kl. 14-16 eller efter aftale.
  • Studievejleder Anne-Marie Christensen, tlf. 8716 7824 - træffetid tirsdag 13-15 eller efter aftale.
  • Studiesekretær Søren Dam, HE Studier, tlf.: 87153076
1439206 / i40