Aflevering og bedømmelse

Afleveringsfrister

Hvis du skriver speciale i forårssemestret, er afleveringsfristen den 1. juni.

Hvis du skriver speciale i efterårssemestret, er afleveringsfristen den 2. januar.

Aflevering

Sådan afleveres specialet

1. Specialet skal uploades digitalt i WISEflow

2. Specialet skal sendes pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk

3. Specialets titel skal indtastes via selvbetjeningen (Stads).

4. Specialet afleveres i 1 fysisk eksemplar

BEMÆRK: Dit speciale er ikke afleveret før både den elektroniske og den fysiske version er afleveret inden for tidsfristen.

1. WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.
Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er på afleveringsdagen kl. 12.00.
Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.
Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade i et gruppeflow, så følg denne vejledning.
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Specialet samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”.

2. Mastertheses.bss@au.dk

Du skal også sende dit speciale i én samlet PDF fil pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk.
Husk at anføre dit navn og studieprogram i mailens emnefelt.
Du skal også anføre i din mail hvorvidt specialet må offentliggøres. 

3. Selvbetjeningen

Senest i forbindelse med afleveringen skal du, via selvbetjeningen, angive endelig titel på dansk og engelsk.
Dette tilføjes på aktiviteten speciale. Du kan finde en vejledning til at gøre dette her.
(Titlerne skal bruges i forbindelse med udstedelse af eksamensbevis, og det er derfor meget vigtigt at dette gøres korrekt)

4. Fysisk aflevering

Den fysiske aflevering finder sted på afleveringsdagen mellem kl. 11.00-12.00 og mellem 13.00-15.00
på Psykologisk Institut, Bartholins Allé 9, bygning 1340, lokale 134. 8000 Aarhus C.

Sammen med afleveringen af det trykte eksemplar, skal der yderligere afleveres:

Hvis du ikke kan aflevere personligt kan specialet sendes til:
Aarhus Universitet
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 9, bygn. 1340, lokale 134
8000 Aarhus C.

Mærk kuverten ”Speciale”
Ved fremsendelse med post skal kuverten være os i hænde senest på afleveringsdagen.

Det trykte eksemplar skal være hæftet eller indbundet (dog ikke ringbind), så det sikres, at opgaven bevares intakt. Specialets forside skal indeholde følgende oplysninger:

  • Opgavens titel
  • Forfatterens navn
  • Studienummer
  • Vejleders navn
  • Antal anslag

Hvis det fysiske eksemplar af specialet afleveres før afleveringsdagen, skal det afleveres i Aarhus BSS Study Service, Tåsingegade 3, 1443-021.

Hvis du ikke afleverer dit speciale

Hvis du ikke afleverer specialet inden afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.
Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder.

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.

Hvis du ikke består dit speciale

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.
Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder.
Der er en frist på 3 måneder til at aflevere specialet, regnet fra den 1.februar for efterårssemesteret og 1.juli for forårssemesteret.

Har du i løbet af din specialeproces fået udsættelse på din afleveringsfrist, bedes du kontakte studieadministrationen for at få din nye afleveringsdato.

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Bedømmelse

Bedømmelsen finder sted senest 4 uger efter afleveringen dog fraregnet perioden 1/7-31/7. Bedømmelsen er alene en bedømmelse af den indleverede skriftlige afhandling.

Eksamensbeviset kan forventes modtaget senest to måneder efter færdiggørelse af studiet