Aflevering og bedømmelse

Specialeaflevering d. 14. december - 2. januar 2017 med fysisk aflevering d. 2. januar (specialestart 1. september)

Sådan afleveres specialet

1.       Specialet skal uploades digitalt i WISEflow

2.       Specialet skal sendes pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk

3.       Specialet afleveres i 1 fysisk eksemplar

BEMÆRK: Dit speciale er ikke afleveret før både den elektroniske og den fysiske version er afleveret inden for tidsfristen.

WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er den 2. januar kl. 12.00.

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade i et gruppeflow, så følg denne vejledning.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Specialet samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”.

 

Mastertheses.bss@au.dk

Du skal også sende dit speciale i én samlet PDF fil pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk.

Husk at anføre dit navn og studieprogram i mailens emnefelt.

Du skal også anføre i din mail hvorvidt specialet må offentliggøres. 

 

Fysisk aflevering

Den fysiske aflevering finder sted den 2. januar mellem kl. 11.00-12.00 og mellem 13.00-15.00 på Psykologisk Institut, Bartholins Allé 9, bygn. 1340, lokale 134.

Sammen med afleveringen af det trykte eksemplar, skal der yderligere afleveres:

Hvis du ikke kan aflevere personligt kan specialet sendes til:
Aarhus Universitet
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 9, bygn. 1340, lokale 134
8000 Aarhus C

Mærk kuverten ”Speciale”
Ved fremsendelse med post skal kuverten være os i hænde senest d. 2. januar.

Det trykte eksemplar skal være hæftet eller indbundet (dog ikke ringbind), så det sikres, at opgaven bevares intakt. Specialets forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Opgavens titel
 • Forfatterens navn
 • Studienummer
 • Vejleders navn
 • Antal anslag

Hvis det fysiske eksemplar af specialet afleveres før d. 2. januar, skal det afleveres i Aarhus BSS Study Service, Tåsingegade 3, 1443-021.

Specialeaflevering 2. og 3. forsøg med aflevering efter d. 2. januar

Hvis du er tilmeldt specialet pr. 1. semtember og skal aflevere til 2. eller 3. forsøg, er proceduren følgende:

1.       Specialet skal uploades digitalt i WISEflow

2.       Specialet skal sendes pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk

3.       Specialet afleveres i 1 fysisk eksemplar hos Aarhus BSS Study Service, Tåsingegade 3, 1443-021

BEMÆRK: Dit speciale er ikke afleveret før både den elektroniske og den fysiske version er afleveret inden for tidsfristen.

Sammen med afleveringen af det trykte eksemplar, skal der yderligere afleveres:

 

Det trykte eksemplar skal være hæftet eller indbundet (dog ikke ringbind), så det sikres at opgaven bevares intakt. Specialets forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Opgavens titel
 • Forfatterens navn
 • Studienummer
 • Vejleders navn
 • Antal anslag

 

WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner. Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade i et gruppeflow, så følg denne vejledning.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Specialet samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”.

 

Mastertheses.bss@au.dk

Du skal også sende dit speciale i én samlet PDF fil pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk.

Husk at anføre dit navn og studieprogram i mailens emnefelt.

Du skal også anføre i din mail hvorvidt specialet må offentliggøres.

Specialeaflevering på gammel ordning (med specialekontrakt)

Hvis du er tilmeldt specialet før d. 1. september og skal aflevere speciale i løbet af foråret (på 2. eller 3. forsøg), skal du kun aflevere 1 fysisk eksemplar af specialet i Aarhus BSS Study Service, Tåsingegade 3, 1443-021 og sende specialet pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk. Husk at anføre dit navn og studieprogram i mailens emnefelt. Du skal også anføre i din mail hvorvidt specialet må offentliggøres. 

Sammen med afleveringen af det trykte eksemplar, skal der yderligere afleveres:

 

Det trykte eksemplar skal være hæftet eller indbundet (dog ikke ringbind), så det sikres at opgaven bevares intakt. Specialets forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Opgavens titel
 • Forfatterens navn
 • Studienummer
 • Vejleders navn
 • Antal anslag

OBS: Vær opmærksom på at hvis du har fået dispensation til en anden afleveringsdato, på trods af at du er på gammel ordning, skal du også aflevere i Wiseflow.  

 

 

 

Hvis du ikke afleverer dit speciale

Hvis du ikke afleverer specialet inden afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.
Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder.

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.

Hvis du ikke består dit speciale

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.
Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder.
Der er en frist på 3 måneder til at aflevere specialet, regnet fra den 1.februar for efterårssemesteret og 1.juli for forårssemesteret.

Har du i løbet af din specialeproces fået udsættelse på din afleveringsfrist, bedes du kontakte studieadministrationen for at få din nye afleveringsdato.

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Bedømmelse

Bedømmelsen finder sted senest 4 uger efter afleveringen dog fraregnet perioden 1/7-31/7. Bedømmelsen er alene en bedømmelse af den indleverede skriftlige afhandling.

Eksamensbeviset kan forventes modtaget senest to måneder efter færdiggørelse af studiet