Speciale

’Det tager kun 2 minutter, men vi bliver så meget klogere….’

Aarhus Universitet (AU) ønsker at styrke dine jobmuligheder gennem specialer, som foregår i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder/organisationer. For at realisere dette mål har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Hvis du er tilmeldt speciale, vil du derfor snart modtage en blanket på din AU mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit mulige samarbejde med evt. virksomhed/organisation.

Hvad omfatter et erhvervsspeciale?
Specialer, som er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor defineres således: Hvis du har været i kontakt med virksomheden/organisationen og aftalt en problemformulering for specialet, og der er indgået en aftale med virksomheden/organisationen om, at specialet udarbejdes i et samarbejde.

Hvad anvendes oplysningerne til?
Oplysningerne om samarbejdet bliver ikke offentliggjort, men anvendes til at opnå viden om, hvor mange studerende der deltager i samarbejder med erhvervslivet. Derudover vil oplysningerne give os et billede af, hvilke virksomheder og organisationer, der samarbejder med studerende fra AU. På den måde kan vi på AU blive endnu bedre til at understøtte samarbejder mellem studerende og vores mange samarbejdspartnere. Desuden indberettes antallet af samarbejder med virksomheder/organisationer hvert år til ministeriet.

Hvad nu hvis vi er flere om opgaven?
Hvis du skriver sammen med andre studerende, skal I hver især udfylde skemaet. Det skyldes, at AU hvert år skal indberette til ministeriet, hvor mange studerende, der har samarbejdet med eksterne virksomheder og organisationer.

Fortrolighed:

Fortrolige oplysninger kan f.eks. være personfølsomme oplysninger om interviewede personer eller helbredsoplysninger. Derudover kan dit speciale være underlagt fortrolighed, hvis du er blevet pålagt særlig fortrolighed for at få adgang til virksomhedens følsomme oplysninger. Typisk vil du have indgået en skriftlig aftale om fortrolighed med samarbejdspartneren, men hvis du er i tvivl om, hvorvidt din besvarelse indeholder fortrolige oplysninger, er det en god idé at drøfte det med din samarbejdspartner.

Hvad sker der, hvis jeg svarer ja til fortrolig?
Hvis du markerer i blanketten, at dit speciale indeholder fortroligt materiale, så anvendes oplysningen til at sikre, at dit speciale tjekkes fortroligt for plagiat.

Alle specialer bliver tjekket for plagiat, men hvis specialet indeholder fortrolige oplysninger, laves tjekket i et lukket system, og specialet arkiveres med status som ’fortroligt’. Det har ingen betydning for bedømmelse af din opgave, om du markerer opgaven som fortrolig. Det sker af hensyn til den videre opbevaring af de fortrolige oplysninger, som vi har et særligt ansvar for at sikre over for virksomhederne.

Hvis du svarer ja til fortrolig, vil det ikke være muligt at offentliggøre dit speciale på Det Kgl. Bibliotek.

Hvad sker der, hvis jeg svarer ja til offentliggørelse på Det Kgl. Bibliotek?
Hvis du svarer ja til, at dit speciale kan blive publiceret på Det Kgl. Bibliotek, vil andre få mulighed for at læse dit speciale via Det Kgl. Bibliotek.

Kan jeg trække mit samtykke tilbage?
Hvis du ikke længere ønsker, at dit speciale er tilgængeligt via bibliotekets søgemaskine, skal du kontakte bibliotekets redaktører, der kan lukke for adgangen til dit speciale. Du skriver til dem på mailadressen pure@au.dk.