Øvelser

På Aarhus Universitet afholdes der regelmæssigt evakueringsøvelser. Alle fakulteter og vicedirektørområder skal holde årlige evakueringsøvelser for hele eller dele af området.

Som udgangspunkt er evakueringsøvelser varslede, det vil sige at medarbejdere og studerende er bekendte med at der bliver afholdt en øvelse. Det er dog op til det enkelte fakultet/vicedirektørområde, hvorvidt man vil oplyse om det eksakte tidspunkt, eller blot at det blive en given dag, uge eller måned. Det estimeres at en veltilrettelagt øvelse vil vare 15 – 30 minutter fra at der bliver givet signal til evakuering, til alle er retur på deres pladser. Alle øvelser skal afholdes under hensyntagen til eksamen, laboratorieforsøg og den øvrige daglige drift.