Dispensation

Når du søger dit studienævn om dispensation, er det vigtigt, at du skriver, hvilke regler, du søger dispensation fra. Derudover skal du huske at medsende den dokumentation, som dispensationsansøgningen kræver. Det kan du finde nærmere oplysninger om på studieportalen for dit studie.

Du kan søge dispensation til forlænget tid til eksamen eller fra reglerne i din studieordning (f.eks. førsteårsprøvereglerne, ekstra prøveforsøg eller fritagelse fra progressionsregler). Reglerne findes i din studieordning, som kan findes her.

Du søger dispensation igennem mitstudie.au.dk. Du skal i forbindelse med ansøgningen være opmærksom på, om der er særlige vilkår for ansøgning til netop dit studienævn. Disse oplysninger finder du på dit studies studieportal. Hvis du har spørgsmål (om f.eks. behandlingstid) til din ansøgning, kan din studievejleder hjælpe dig.