Optimering af insektproduktion til føde og foder

Billedbeskrivelse: Insekter såsom melorm (T. molitor) og soldaterfluer (H. Illucens) kan konvertere lavkvalitets energi fra restprodukter til højkvalitets energi til videre brug i fødevaresektoren. Samhørende målinger af energiomsætning (iltforbrug/CO2 produktion) og vækst kan bruges til at udforske de forhold (temperatur, fugtighed, iltkoncentration mm) der kan optimere denne nye og hurtigt voksende gren af landbrugssektoren.

Projektbeskrivelse:

Den stigende befolkning i verden øger behovet for effektiv fødevareproduktion, mens udledningen af klimagasser fra landbruget skal holdes i ave, og mens vi ønsker at inddrage flere landbrugsarealer til naturområder. Insekter repræsenterer derfor en alternativ proteinkilde der kan imødekomme nogle af disse problemer såfremt produktionen kan gøres energimæssig effektiv og rentabel.

I samarbejde med Foulum og industrien tilbyder vi en række bachelor- og specialeprojekter angående udviklingen af insekter som fødekilde.

Projekterne omhandler målinger af vækst, fødeoptag og stofskifte (respirometri) for at vurdere energiomsætningen, væksteffektiviteten, varmeproduktionen og udledningen af klimagasser (CO2, CH4 og NH3). Vi vil også undersøge hvordan diæt, temperatur, fugtighed med mere kan manipuleres for at optimere produktionen.

Du skal overveje dette projekt hvis:

  • Du gerne vil samarbejde med industrien til at udvikle løsninger til klimaproblematikker
  • Du har interesseret i stofskifte, diæt og fysiologi
  • Du er interesseret i et overskueligt projekt med mange muligheder for at sætte individuelle aftryk
  • Du gerne vil samarbejde med andre studerende og forskere

Kontakt: Johannes Overgaard

Projektforslaget er lagt op 15.06.2024.