Kurser på Institut for Ingeniørvidenskab/Courses at Department of Engineering

(For English see below)

Kandidatstuderende i fysik og astronomi kan vælge et eller flere af kurserne listet nedenfor.

Bemærk venligst følgende:

1. Det kræver en afsluttet bacheloruddannelse i Fysik at tage kurserne. Bachelorstuderende må ikke tage kurserne og får afslag

2. Kun kurser godkendt i studiekontrakten - og altså dermed af den uddannelsesansvarlige (pt. Hans Fynbo) kan indgå

3. Tjek i kursuskataloget om/hvornår et givet kurset udbydes

4. Alle andre civilingeniørkurser end dem på listen kræver en ansøgning om gæstefag – via mit.au.dk

Master students in physics and astronomy can choose one or more of the following courses listed below.

Please note the following:

1. A completed bachelor’s degree in physics is required in order to take the courses. Bachelor students are not allowed to take the courses and will be rejected.

2. Only courses approved in the study contract – and thereby the person responsible for education (currently Hans Fynbo) can be included.

3. Please check the course catalogue in order to discover if/when a course is offered.

4. Master engineering courses not on the list will require an application for credit - via mit.au.dk

Civilingeniøruddannelsen i Mekanik/Master's Degree Programme in Mechanical Engineering :

Spring:

Fall:

Det er den studerendes eget ansvar at tjekke forudsætningskravet inden tilmelding. Kontakt uddannelsesansvarlig Søren Peder Madsen, sma@mpe.au.dk, hvis der er tvivl om adgangsgrundlag./It is the responsibility of the student to check the admission requirement before enrolling. Please contact the person responsible for education Søren Peder Madsen, sma@mpe.au.dk, if you have doubts regarding the basis for admission.

Civilingeniøruddannelsen i Elektronik/Master's Degree Programme in Electrical Engineering :

  • Photonic Devices, 10 ECTS, efterår/fall

Civilingeniøruddannelsen i Biomedicinsk teknik/Master's Degree Programme in Biomedical Engineering:

  • Billeddannelse med røntgen, nuklearmedicin og ultralyd/Imaging with X-ray, Nuclear Medicine, and Ultrasound 5 ECTS, forår/spring

For alle kurser gælder: der er ikke garanti for at kurserne bliver oprettet./For all courses, please note that: no guarantee is given that the courses will be established.