Aarhus Universitet hædrer forskere og studerende ved årsfest

Aarhus Universitet har udnævnt Lene Vestergaard Hau som årets æresalumne. Det sker i anledning af den traditionsrige årsfest, som i år markerer Universitetets 83 års fødselsdag. Universitetet uddeler priser og ærestitler til i alt ti forskere og studerende.

Når Harvard-fysikeren Lene Vestergaard Hau i dag udnævnes til æresalumne på Aarhus Universitet, træder hun samtidig ind i en eksklusiv klub, hvis øvrige medlemmer hidtil videre er HKH Kronprins Frederik, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og adm. direktør ved Mærsk, Nils Smedegaard Andersen.

Lene Vestergaard Hau blev ph.d. fra Aarhus Universitet i 1991, og siden har fysikeren markeret sig i den absolutte verdenselite som leder af Hau Lab på amerikanske Harvard University. Her har hun blandt andet stået i spidsen for en række meget omtalte forsøg, hvor det ikke alene lykkedes at bremse og sidenhen standse en lyspuls; men sågar også at omdanne lyset til stofform, flytte det til et andet sted, og derefter lave det om til lys igen.

Priser for formidling og pædagogik

Aarhus Universitets Jubilæumsfond uddeler desuden priser til to fremtrædende forskere, som har gjort en særlig stor indsats for hhv. formidling og uddannelse.

Professor Klaus Grunert modtager Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Formidlingspris, fordi han som leder af MAPP-centeret for kunderelationer i fødevaresektoren har taget en række initiativer til videnudveksling og -formidling og derigennem har spillet en stor rolle i udviklingen af den danske fødevaresektor.

Lektor Anne Mette Mørcke modtager Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris, fordi hun igennem sin forskningskarriere og sit arbejde som studieleder har haft afgørende betydning for den innovative udvikling af lægeuddannelsen på Aarhus Universitet.

Særlig hæder til Europas bedste ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende Dorthe B. Ravnsbæk overrækkes desuden et særligt rejselegat for den store arbejdsindsats, der tidligere på året førte til, at hun modtog European Young Researchers’ Award og dermed blev kåret som den mest fremtrædende ph.d.-studerende i Europa.

Dronning Margrethe II’s Rejselegater

I forbindelse med årsfesten uddeler Aarhus Universitet også to Dronning Margrethe II’s Rejselegater til studerende på hhv. Klassisk Arkæologi og Statskundskab, som har markeret sig særligt positivt. Legaterne går i år til ph.d.-studerende Eva Mortensen og studerende Ria Kristin Langbehn.

Fire internationale æresdoktorer

Traditionen tro udnævner Aarhus Universitet ved årsfesten også fire æresdoktorer, der alle er i den internationale forskningselite, og som på hver sin måde har bidraget til at styrke udviklingen af universitetets forskning og uddannelse. Hver æresdoktor er knyttet til et hovedområde, og udnævnelserne fordeler sig således:

Professor Francis Fukuyama (Arts). Fukuyama har siden 2009 været gæsteprofessor på Aarhus Universitet. Han har været kendt som én af verdens førende politiske eksperter og kommentatorer siden slutningen af 1980’erne. Læs mere

Professor George M. Whitesides (Science and Technology). Den amerikanske professor arbejder bl.a. med fysisk og organisk kemi, samt ikke mindst mikro- og nanoteknologi, og han er blandt de oftest citerede i naturvidenskabens verden. Læs mere

Professor Timothy A. Springer (Health). Prof. Springer besøgte senest Aarhus Universitet i 2010 og har igennem en lang forskerkarriere bidraget i stort omfang til vores viden om det menneskelige immunforsvar. Læs mere

Professor Anne O. Kruger (Business and Social Sciences). I sin rolle som cheføkonom for Verdensbanken og vicedirektør for den Internationale Valutafond har hun haft stor indflydelse på den internationale samhandel, som hun også har forsket i under det meste af sin karriere. Læs mere