Bedre eksamensfaciliteter for skriftlige eksamener fra 2025

Stor bygning med 11 eksamenshaller og plads til 1.100 studerende erstatter AU’s nuværende eksamenslokaler på forskellige adresser i Aarhus. De nye haller indrettes specifikt til skriftlige eksamener.

Den kommende eksamensbygning står klar til brug i 2025 og vil give alle studerende på AU de samme gode tekniske forhold ifm. de skriftlige eksaminer. Foto: Lars Kruse

Fra 2025 ved du på forhånd altid, hvor du skal til skriftlig eksamen i Aarhus. Fremover bliver alle skriftlige eksamener nemlig samlet ét sted frem for at blive afviklet på forskellige adresser som fx Trøjborgvej, Finlandsgade, Fuglesangs Allé og Åbogade. Så uanset hvilket fag du skal til skriftlig eksamen i, bliver det i en bygning med bedre forhold end de nuværende.

”Med de nye haller kan vi give alle studerende de samme gode tekniske forhold, ligesom hallernes indeklima, lys og akustik er tilpasset eksamenssituationen. Det bidrager alt sammen til, at de studerende bedre kan koncentrere sig om det vigtigste; nemlig det faglige stof. En fælles bygning til de skriftlige prøver er en vision, vi har haft længe, og det glæder mig meget, at vi nu kan se frem til at realisere den, ” siger prorektor for uddannelse Berit Eika.

Ud over bedre faciliteter, vil de kommende eksamenshaller også imødekomme den nuværende pladsmangel i eksisterende eksamenslokaler og give mulighed for en bedre planlægning af eksamener.

Bygningens placering – sådan kommer du derud

Bygningen opføres i Lisbjerg. Placeringen er koblet til en supercykelsti og ligger ca. en halv kilometer fra nærmeste letbanestoppested og tæt ved bussen. Den ligger desuden tæt på motorvejen. Der kommer parkeringspladser til cykler og biler uden for bygningen.

Bæredygtige løsninger

For at reducere energiforbruget vil bygningen blive opført i bæredygtige og energivenlige materialer, og der gøres klar til solceller på taget.

Man forventer også, at udgifter til eksamensvagter, IT-support og planlægning vil blive mindsket, når alle stedprøverne samles under samme tag.

Eksamenshallernes faciliteter

Se her, hvilke faciliteter de kommende eksamenshaller vil indeholde:

  • Der etableres 11 store eksamenshaller i bygningen med plads til ca. 100 studerende i hver samt 9-10 enerum til studerende med særlige behov.
  • Hallerne får plads til 1.100 eksaminander og får et samlet areal på ca. 6.100 kvm.
  • Selve bygningen får et stort indgangsparti til kontrol og indslusning af eksaminander samt toiletter, tekøkken, depot, rengøringsrum og kontorer til tilsyn og IT-support.
  • Der vil være god belysning og akustik, varmeregulering og udluftning, og ingen direkte solindfald på eksaminanderne.
  • Der etableres et stabilt WIFI med stor båndbredde.
  • Der etableres ét strømudtag pr. eksamensbord.
  • Bygningen får gode adgangsforhold for personer med funktionsnedsættelse.
  • Udenfor etableres parkeringsforhold for både biler og cykler.

En brugergruppe med bl.a. repræsentanter fra fakulteterne, AU Uddannelse og Studenterrådet er kommet med deres input til eksamenshallernes faciliteter.

Bygningen opføres af FEAS, som lejer lokalerne ud til universitetet.