Begrænset adgang til STADS

Husk at Studieselvbetjeningen i STADS lukkes fra den 2. til den 23. oktober som følge af overflytning af studieadministrative data fra AU Herning, AUHE, og Aarhus University School of Engineering, ASE, til AU STADS.

Hvad betyder lukkeperioden og den begrænsede adgang til Studieselvbetjeningen for dig?

I lukkeperioden har du adgang til en kopi af Studieselvbetjeningen (STADS). Du kan derfor kun lave opslag og udskrifter, div. du har læseadgang, hvorimod du ikke kan tilmelde eller framelde dig fag og eksamen.

Du bør derfor inden lukkeperioden orientere dig om, hvilke eventuelle ændrede frister, der gælder på din uddannelse.

Har du alligevel behov for f.eks. at tilmelde dig en eksamen i lukkeperioden, skal du kontakte dit lokale studiecenter.

Hvis du afslutter dine studier i lukkeperioden, skal du selv afmelde din SU for november, da du ellers vil kunne blive mødt med et tilbagebetalingskrav for november.

Du kan finde information om, hvad der gælder for din uddannelse på din studieportal http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/

Adgang til e-læringssystemer

Blackboard, CampusNet, AULA og First Class fungerer normalt i lukkeperioden. Eneste begrænsning i disse systemer er, at der ikke vil blive overført eftertilmeldte/afmeldte studerende i lukkeperioden i Blackboard og CampusNet).

Læs mere om STADS-lukningen her http://studerende.au.dk/selvbetjening/mit.au.dk-selvbetjening/supportkontakt/