Begrænset IT i weekenden den 4. og 5. februar

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 4. og 5. februar 2023.

En række IT-systemer vil være utilgængelige i kortere og længere perioder i løbet af weekenden 4. og 5. februar.

AU IT, AU Økonomi og AU Bygninger gennemfører et planlagt servicevindue fra lørdag den 4. februar kl. 00.01 til søndag den 5. februar kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, strøm osv. 

Under servicevinduet må du forvente periodiske driftsforstyrrelser på en række IT-systemer på grund af netværksændringer, systemopdateringer og test. 

Hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk. 

Overordnet plan for servicearbejdet 

Lørdag vil der være servicearbejde på en række IT-systemer i tidsrummet kl. 00.01 til senest kl. 20.00 

Søndag er der ligeledes være servicearbejde på IT-systemer. Denne gang i tidsrummet kl. 07.00 til senest kl. 19.00. 

Systemer som SOA og STADS bliver opdateret, og der må forventes driftsforstyrrelser af kortere og længere varighed. 

Søndag vil Post.au.dk blive opdateret, og kan i perioder være utilgængeligt. 

Derudover vil bl.a. følgende blive berørt at servicevinduet: Økonomisystemer, en række database- og webservere, WorkZone og GitLab. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til serviceinfo@au.dk 

Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på serviceinfo.au.dk. Her kan du også finde datoer for de kommende servicevinduer.