Bogserie formidler teologi til præster og gymnasielærere

Teologi ved Aarhus Universitet har succes med nyt formidlingskoncept rettet mod ungdomsuddannelser og kirkelige kredse.

Præster og gymnasielærere kom den 23. september til Aarhus Universitet for at få nye vinkler på teologen og filosoffen K.E. Løgstrup. Foto: Roar Paaske/AU Kommunikation
– En uprætentiøs bog og en fantastisk opfrisker af Løgstrup-gods, siger præsten Anne-Mette Gravgaard om Menneskets ondskab og livets godhed. Foto: Roar Paaske/AU Kommunikation
De mange korte bidrag gør bogen om Løgstrups tænkning god i undervisning, mener Nicoline Engers Gregersen fra Langkær Gymnasium og HF. Foto: Roar Paaske/AU Kommunikation

En brugsbog, så det basker.

Anne-Mette Gravgaard, præst ved Davids kirke på Østerbro i København, lægger ikke skjul på sin begejstring over den seneste bogudgivelse fra Løgstrup-forskerne ved Aarhus Universitet, der for nylig blev sendt til alle danske gymnasier og præster.

Anne-Mette Gravgaard tog sit eksemplar af Menneskets ondskab og livets godhed med på en syv timers togrejse til Berlin og blev mere og mere begejstret under læsningen af de 13 korte artikler, der serverer nye vinkler på filosoffens og teologens tænkning.

– Jeg har ikke beskæftiget mig meget med Løgstrup og får her gennemtygget tankeskabende stof med meget personlige indfaldsvinkler til Løgstrup. Netop derfor bliver den væsentlig for læserne, siger Østerbro-præsten, der brugte bogen som afsæt for sin første prædiken efter hjemkomsten fra Berlin.

– Efter gudstjenesten spurgte flere, om vi ikke kunne lave en studiekreds om de etiske spørgsmål, som bogen rejser, og om de kunne få bogen. Siden har flere interesserede meldt sig, fortæller Anne-Mette Gravgaard.

Lille og nem at gå til

Præsten ved Davids kirke fik derfor et klassesæt med hjem fra den seminardag, som den 23. september blev afholdt på Teologi i forbindelse med bogudgivelsen. Det samme fik resten af de 110 deltagere, så førsteoplaget på 6.000 eksemplarer er allerede væk.

Blandt de kommende læsere er også en gruppe gymnasieelever fra Langkær Gymnasium og HF. Her vil Nicoline Engers Gregersen bruge bogen i et etikforløb i religionsundervisningen.

– Bogen er rigtig god i undervisningen, fordi den er forholdsvis lille og nem at gå til med mange kortere bidrag, og det er et fint træk, at understregninger markerer, hvad der er vigtigt. Det kan eleverne godt lide, siger Nicoline Engers Gregersen, der for femte gange deltog i et kursus på det universitet, hvor hun fik sin uddannelse. Hun mener, bogen passer fint til gymnasiets flerfaglige forløb, fordi den både har biologi- og religionsvinkler på etik.

Aktuel og populær

Netop studiegrupper og ungdomsuddannelser er målgruppen i en ny formidlingsstrategi, som det tidligere teologiske fakultet lancerede sidste år.

– Den årbog, vi tidligere udsendte, blev ikke brugt i tilstrækkelig grad, så vi valgte et nyt koncept, der sigter mod både formidling og rekruttering af kommende studerende, forklarer René Dybdal Pedersen, der har redigeret Løgstrup-bogen sammen med ph.d.-studerende Bjørn Rabjerg.

Her ligger forfatterne med afsæt i Løgstrups tankegods op til diskussion af spørgsmål som ”Skal vi kun passe på naturen for vores egen skyld?”, ”Skal vi give penge til den narkoman, vi møder på gaden?”, ”Kan vi bruge ideologier til noget?” eller ”Er lykke eller sandhed vigtigst?”

Aktuel og populær formidling er tilgangen til den nye bogserie, hvor første udgivelse var Religion 2.0 med fokus på tendenser i det danske religiøse landskab. Den er foreløbig delt ud i 9.000 eksemplarer.

– Vores mål er, at gymnasierne bruger bøgerne. Og så vil vi gerne vise de kirkelige miljøer, at teologi i Aarhus er still going strong, efter at vi er blevet del af et større fakultet, siger René Dybdal Pedersen.