Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen

Det er ikke tilladt at bruge AI chatrobotter som ChatGPT og lignende til eksamensopgaver på Aarhus Universitet. Heller ikke i eksaminer, hvor alle hjælpemidler er tilladt.

Foto: Colourbox

Som studerende skal du holde dig fra at bruge AI chatrobotten ChatGPT og andre lignende softwares, når du skal til eksamen. Bruger du AI i forbindelse med din eksamen, bliver det betragtet som eksamensnyd, da du ikke løser din opgave selvstændigt og individuelt.

Vær opmærksom på, at reglen gælder alle eksaminer – også dem, hvor alle hjælpemidler er tilladt. Den eneste undtagelse fra reglen er, hvis brug af disse softwares fremgår specifikt af kursusbeskrivelsen.