Brug din stemme! Universitetsvalg 2013

Den 25.-28. november skal de studerende vælge repræsentanter til universitetets mange råd, nævn og udvalg. Hvis du har en lille studenterpolitiker i maven er det nu, du skal være klar – og ellers kan du få indflydelse ved at stemme på din favorit-kandidat.

Til valget kan du stille op til eller stemme på kandidater til AU’s bestyrelse, det lokale studienævn, akademiske råd og/eller ph.d.-udvalg.

Læs mere om råd, nævn og udvalg her

Stil op inden 8. november – og gerne før

Hvis du har lyst til at stille op til valget, kan du gøre det fra den 25. oktober til den 8. november. Det er dog en god idé at aflevere opstillingslisten så tidligt som muligt i opstillingsperioden, så eventuelle fejl kan nå at blive rettet, inden fristen udløber.

Læs mere om at stille op på www.au.dk/valg – og kontakt eventuelt dit nuværende lokale studienævnsmedlem, hvis du gerne vil vide mere.

Hent en opstillingsliste her

Vær klar til at stemme

Selvom du først skal stemme den 25.-28. november er det en god ide allerede nu at prøve at logge på valgsystemet for at tjekke dit login. Når du er logget på valgsystemet, kan du også se, hvad du har stemmeret til: 

Bliv aktiv, og hør mere om studenterpolitik

Man behøver ikke nødvendigvis blive valgt til noget for at kunne gøre sin indflydelse gældende. På mange studier og hovedområder findes der fagråd og universitetspolitiske grupper, der mødes for at diskutere, hvad de gerne vil have ændret på studiet og universitetet.

Hvis du vil vide mere om studenterpolitik, kan du kontakte medlemmerne af dit lokale studienævn eller akademisk råd – eller en af de studenterpolitiske organisationer.

Se en oversigt over alle studenterorganisationer på AU

Information om valg